Les oportunitats de l'acolliment familiar

Càpsula: Les oportunitats de l'acolliment familiar

Data: 13 d'abril de 2023

Ponents:

  • Lídia Moreno. Psicòloga i coordinadora del servei d'acolliments del Cel Obert.

Condueix l'activitat:

  • Pep Guasch, tècnic de projectes del CEESC.

A Catalunya hi ha molts infants que, per diferents circumstàncies i de forma temporal, no poden créixer amb la seva família. L’acolliment familiar ofereix l’oportunitat a un infant de conviure amb unes noves referències familiars saludables i estables que li permetin desenvolupar-se de manera integral. És una mesura de protecció mitjançant la qual un infant en situació de desemparament, sota les funcions tutelars de la DGAIA, és confiat a una família que fa possible el seu desenvolupament integral com a individu. Els diferents tipus d’acolliment es duen a terme quan s’estableix que la família nuclear i la família extensa no es poden fer càrrec de l’infant.

L’entitat Cel Obert, com a Institució Col·laboradora d’Integració Familiar, duu a terme, a través del Servei d’Acolliments Familiars (SAF), totes les funcions encomanades per l’ICAA en referència a l’acolliment des de l’any 2008, moment en què es fa efectiu el servei. Les funcions encomanades estan orientades a la integració dels infants i dels adolescents en família aliena, sota les diferents modalitats d’acolliment establertes per la Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.

En aquesta Càpsula coneixerem com són i com funcionen els acolliments familiars a través dels serveis de l’entitat Cel Obert, institució col·laboradora d’integració familiar.

>>Descarregueu-vos la relatoria.

>>Vídeo de la Càpsula.

>>Web de l'Associació Cel Obert

 

Amb el suport de: