Aquest diumenge 2 d’octubre, coincidint amb el Dia Internacional de l’Educació Social, comencem a celebrar el 20è aniversari del Col·legi.

El CEESC és hereu de la feina feta des de  l’associacionisme en el món de l’educació social ja en els anys 80. El nom de les associacions ha estat un bon reflex de l’evolució de la professió. En els seus inicis va ser l’Associació d’Educadors Especialitzats de Catalunya (AEEC) i va passar a constituir-se posteriorment en l’Associació Professional d’Educadors Especialitzats de Catalunya (APEEC). Al 1994 neix l’Associació Professional d’Educadors Socials de Catalunya (APESC) amb la intenció d’aglutinar els diferents professionals que configuren el perfil de l’Educador Social i amb el naixement de la Diplomatura d’Educació Social.

La primera promoció de persones Diplomades en Educació Social és del 1995. L’any següent, tal com diu la Llei de creació del CEESC “es considera oportuna i necessària la creació del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya, per a integrar tots els professionals que, amb la titulació universitària específica d'educació social, exerceixin les funcions que els són pròpies”.  La mateixa llei preveu la possibilitat d'habilitació dels educadors i les educadores socials que, sense aquesta titulació, tenen una llarga experiència i una capacitat professional prèvies acreditades degudament.

El 14 de novembre de 1998 es celebra l’Assemblea Constituent del CEESC al Palau Sant Jordi de Barcelona, en la que ja érem 788 les persones col·legiades. Podem sentir orgull de tot el que hem fet des de llavors com a Col·legi. Han estat anys profitosos si parlem de la construcció professional, tenint en compte que hem crescut quasi de zero. Hem arribat a ser un referent dins del sector professional de l’atenció a les persones.

Per a nosaltres la celebració d’aquests 20 anys és un moment important. Primer per reconèixer a totes i tots els professionals que han contribuït al desenvolupament de la professió a través  del CEESC. I, segon, per veure que encara ens queda molta feina per fer i moltes fites per aconseguir:

  • La consolidació i regulació de la figura de l’educador social.
  • Una millor qualitat dels serveis d’atenció a les persones a Catalunya.
  • La millora de les condicions professionals i sociolaborals de les educadores i els educadors socials.
  • Un major reconeixement social de la nostra professió.

Com dèiem en la presentació de la Memòria del CEESC del 2015, “Tot el que hem aconseguit és gràcies a tots i cadascun de vosaltres, i el que s’esdevindrà també ho serà.”

Fes-te teva aquesta celebració, fes-te teu el CEESC!

Veure agenda d'activitats inicial