PRINCIPIS INSPIRADORS DE LA NOSTRA CANDIDATURA

PARTICIPACIÓ
La Sindicatura ha de ser un model de participació de les veïnes i els veïns de la ciutat, a l’hora que ha de promoure la participació activa de les entitats de la ciutat com a altaveus de la ciutadania més desafavorida.

PLURALITAT
La Sindicatura ha de tenir un discurs centrat en la construcció dels drets de la ciutadania i del servei a les persones.

PROXIMITAT
La Sindicatura ha de ser un dels serveis més propers a la ciutadania, ha d’aproximar-se a copsar les necessitats i a la realitat dels veïns i les veïnes dels barris de la ciutat.

TRANSPARÈNCIA
La Sindicatura ha de ser un organisme modèlic en relació amb la transparència i el marc legal vigent.

AUTONOMIA
La Sindicatura ha d’actuar amb total autonomia, lluny de les pressions de les administracions implicades a la ciutat i dels interessos particulars.

COOPERACIÓ
La Sindicatura ha de ser un ens que cooperi internament amb les organitzacions, entitats, administracions de la ciutat i també amb les sindicatures de la regió metropolitana, principalment, i amb la Sindicatura de Greuges de Catalunya.

COL·LABORACIÓ/SUPERVISIÓ
La Sindicatura ha de ser un ens que col·labori amb l’administració municipal a l’hora que ha de supervisar l’actuació dels serveis públics que en depenen, especialment tot allò que fa referència als drets i llibertats dels ciutadans i les ciutadanes de Barcelona.

 

#RafelSindicBCN2021