La Sindicatura es fa seus els principis, drets i llibertats que disposa la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat tenint especial cura de:

  • La protecció dels col·lectius i de la ciutadania més vulnerable.
  • El dret general de les veïnes i veïns als serveis públics de protecció social.
  • A fomentar, col·laborar i exigir l’eficàcia dels serveis públics de la ciutat.

La missió de la Sindicatura ha de ser la de defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona i també de les persones que es trobin a la ciutat encara que no en siguin residents. 

 

#RafelSindicBCN2021