Espai compartit entre el CEESC i les universitats catalanes que imparteixen el Grau d’Educació Social. A través de reunions es coordinen diferents activitats i accions conjuntes i, també, ens posem al dia de la disciplina i la professió, des dels dos mons, l’acadèmic i el professional.

Fa més de vint-i-cinc anys que es manté contacte amb les universitats d’arreu del país, des dels inicis del Col·legi. Com qualsevol altra disciplina, seria inimaginable que no fos així també per l’Educació Social, on la relació estreta, els binomis, són clau per a un millor coneixement, pràctica i acompanyament a les persones.

En aquests anys s’ha dut a terme de manera conjunta moltes accions i projectes. Des de presentacions del CEESC a les universitats, revisions del pla d’estudis de la diplomatura o del grau, incentivar la professió a rebre estudiants en pràctiques alCEESC, organització de jornades entre professionals i professorat com el Camins i Perspectives o el Celebrem i construïm professió que dona veu a l’alumnat.

També s’han aconseguit diverses fites. La més complexa, i la que segurament es recorda més, va serl’aprovació per part del Govern espanyol a la proposta d’homologació a la Diplomatura en Educació Social de les formacions prèvies a la seva existència. Aconseguida l’any 2000, després d’anys de lluita.

Una segona fita a destacar és la consolidació d’un espai permanent de coordinació i col·laboració entre les universitats catalanes i el CEESC, on es comparteixen recerca, activitats i jornades amb contingut d’interès tant per als alumnes com per a la professió. Els últims anys s'ha arribat a posicionaments compartits, a incidir en els currículums formatius i a promoure la presència d'educadores i educadors socials com a docents.

D'aquest espai de coordinació entre les universitats catalanes i el CEESC en formen part totes les coordinadores i els coordinadors dels Graus d’Educació Social i la seu del Col·legi ofereix un espai de trobada acollidor i neutral per a tots els responsables de la disciplina a Catalunya, on es comparteixen neguits i interessos, tenint la professió a prop. Fem feina des del compromís, la participació i els equilibris entre totes les parts. I encara que hi ha molt camí a recórrer, des d’aquesta corresponsabilitat, intentem que totes les propostes siguin treballades de forma conjunta.

Espais de representació del CEESC a les universitats