En els darrers mesos el Col·lectiu Professional de Salut Mental del CEESC ha estat molt actiu. A més d'organitzar la Jornada Oportunitats i reptes de l’educació social en salut mental amb gran acceptació, ha dut a terme diverses reunions d’incidència política amb l’objectiu d'ampliar la presència de l'educació social en el sistema de salut i seguir treballant "per situar les persones al centre del propi sistema”.

Les reunions s’han dut a terme amb les diputades de referència de l’àmbit de Salut Mental dels grups parlamentaris de Junts per Catalunya, Assumpció Lailla i Jou, que també es presidenta de la Comissió (el 18 de novembre de 2021), d’Esquerra Republicana, Alba Vergés i Bosch i Juli Fernàndez i Olivares (el 24 de novembre del 2021), i del Partit dels Socialistes de Catalunya, Assumpta Escarp i Elena Díaz (el 31 de gener del 2022).

També ens hem reunit amb la Directora General de Professionals de la Salut, Montserrat Gea Sánchez (el 22 de desembre de 2021).

L’objectiu ha estat el de compartir punts de vista i demanar la participació activa del CEESC en la Comissió d’Estudi de Salut Mental i Addiccions del Parlament de Catalunya -la qual ja ha estat confirmada- amb la voluntat compartida de crear entre tots un model més adient que atengui de la millor manera les necessitats de les persones.

Des del Col·lectiu reivindiquem la nostra trajectòria en l'àmbit, de més de 20 anys, tot i reconeixent-nos com una professió jove. Aportem una òptica des de la prevenció, de la recuperació de valors, de la perspectiva de comunitat, del treball en aliança amb altres actors, entre d'altres.

La pandèmia ha fet augmentar una necessitat d'abordatge de la salut mental que se situï en el marc biopsicosocial que doni veu als protagonistes. Des d'aquesta perspectiva, el CEESC s’ha ofert a treballar per implementar amb més força aquesta perspectiva d'abordatge de la salut mental, elaborant dos informes que presentin els valors que aporta l'educació social, d'una banda al sistema de salut mental, i, de l'altra, al sistema sanitari d'atenció primària.

El Col·lectiu Professional de Salut Mental del CEESC es va crear el 2021, i està format per educadores i educadors socials que treballen en salut mental i drogodependències. Des d'aleshores, han dut a terme diferents accions i activitats com ara la Càpsula L'educació social en l’àmbit de la salut mental: mirades, experiències i reptes (maig 2021) i la jornada ja anomenada Oportunitats i reptes de l’educació social en salut mental (febrer 2022).


>>Més informació dels col·lectius professionals
.