Dimarts, 26 d’abril, vam mantenir una reunió amb Alexis Serra, secretari d’Infància, Adolescència i Joventut, i amb Ester Cabanes, directora general d’Infància i Adolescència. Ens havien convocat en resposta a la nostra demanda feta a la consellera de Drets Socials, Violant Cervera.

Davant de l’anunci de la signatura d’un conveni entre els Departaments de Drets Socials i d’Interior, el passat dia 7 d’abril, des del CEESC vam emetre un comunicat explicitant l’estupefacció que ens va provocar saber que es plantejava la realització de pràctiques dels aspirants a policia en les llars institucionals on resideixen infants i joves menors d’edat sota la guarda i/o tutela de la Generalitat de Catalunya.

Una decisió de la qual el Col·legi, en tant que referent del sector, no havia estat ni informat ni consultat.

Després de la reunió mantinguda, en què se’ns va matisar la concreció de l’anunci fet, ens ratifiquem en les nostres consideracions ja exposades. Tot i entendre els motius de fons que poden haver motivat aquest conveni, com el fet del necessari coneixement de la realitat social per part dels membres del cos de Mossos d’Esquadra, no podem estar d’acord en la metodologia que es proposa.

Se’ns va concretar que es tracta d’una prova pilot, d’un any de durada, després del qual se’n podrà fer una avaluació i contrastar la seva conveniència. Se’ns va dir que es durà a terme en 13 centres dels qual se n’ha obtingut el consens, tant de professionals com de joves, perquè sigui així; que es tracta de centres amb joves a partir de 16 anys, amb capacitat per valorar la proposta; que la immensa majoria de les interaccions que es proposen es faran fora de les residències, i que, en tot cas, es tracta d’espais de convivència, i no pas de pràctiques.

Reconeixent la manca de diàleg previ, se’ns va oferir la possibilitat que des del CEESC féssim un seguiment de l’evolució del conveni en la pràctica. Hem rebutjat aquesta possibilitat ja que ens semblava incoherent ser part d’una proposta amb la qual no estàvem en sintonia, i hem respost amb la demanda de conèixer de primera mà la valoració que es faci d’aquesta prova pilot i, llavors sí, ser part de les possibles alternatives.

La trobada, la primera que mantenia la nova Junta de Govern del CEESC amb la Secretaria d'Infància i la DGAIA, va servir per tornar a posar sobre la taula la necessitat de redefinir el sistema català de protecció a la infància i l'adolescència i el suport ofert al conjunt de famílies. El CEESC ha sol·licitat una nova reunió per tal d'abordar diferents temes relacionats amb aquest àmbit.