El passat 15 de juliol, el Departament d’Educació va anunciar la signatura d’un acord amb els sindicats del Comitè Intercentres per mantenir els reforços COVID-19, fet que implica, entre altres mesures, la continuïtat de les 75 places d’educador/a social ja existents als centres educatius i la incorporació de 10 places més. En total, doncs, hi haurà 85 educadors i educadores socials als centres escolars de Catalunya.

Aquests nous recursos, que també inclouen 340 tècnics d’integració social i 98 tècniques especials d’educació infantil (TEEI) tindran una durada de tres cursos escolars.

Tot i que ens alegrem molt d’aquesta notícia, reiterem que el sistema escolar demana presència estable i estructural de la figura de l’educador/a social a tots els centres. 

Un cop confirmada la continuïtat, ens hem reunit aquest dijous 21 de juliol, amb Raquel Garcia, directora general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa i amb Marcel·lina Bosch, subdirectora general de Suport i Atenció a la Comunitat Educativa, per tal de conèixer les concrecions de l'anunci de 85 places d'educadors i educadores socials als centres educatius.

Cal fer notar que, des de la compareixença, el Departament no s’ha posat en contacte amb els 75 professionals que han acomiadat aquest curs als seus centres, sense saber si l’any vinent la seva figura tindria o no continuïtat.

Pel que ens han comentat a la reunió, en breu s’obrirà un procés de selecció per a les 85 places vacants com el que es va plantejar l’estiu del 2020, que podeu repescar en aquesta notícia. 

Per ara, des del CEESC no tenim més informació i recordem que no tenim cap mena de relació amb aquest procés de selecció. Això sí, tenim clar que aquest procés va en contra de l’estabilitat dels professionals i de la continuïtat de la feina que ja s’ha dut a terme als diferents centres, i significaria el trencament dels vincles creats amb els infants i joves, les famílies i la resta de la comunitat educativa. D’aquí que des del Departament ens garanteixen, com a punt diferencial, la incorporació com a mèrit, de l’experiència en aquestes escoles i instituts, fet que ha d’afavorir la continuïtat de les tasques socioeducatives iniciades.

Des del CEESC hem demanat la màxima transparència en aquest procés i la màxima celeritat per tal que els professionals es puguin incorporar a l’inici de curs.

A banda, l’objectiu de la reunió ha sigut reiterar la voluntat del CEESC de treballar plegats per tal que la presència de l’educació social a l’escola no depengui de programes temporals i per tal de tenir una presència estable i estructural de la figura a tots els centres.

Des del Departament s’han compromès a convocar-nos a principis de setembre per fer una nova trobada on consensuar objectius i calendaritzar trobades de treball per avançar en propostes concretes com l’avaluació compartida, Jornades, formacions, espais de coordinació... 

Confiem, ara sí, i d’una vegada per totes, començar a construir conjuntament la implantació efectiva de la figura dels professionals de l'educació social en el nostre sistema educatiu.

 

Volem aprofitar aquesta noticia per felicitar-nos en aquest petit pas endavant, que ha estat fruit d'una feina col·lectiva, encapçalada pel Col·lectiu d'Educació Social i Escola. Aquesta és una mostra de la importància que té enfortir espais de defensa professional com ho pot ser el CEESC. Quantes més siguem, més força tindrem. Us esperem per seguir lluitant per la professió. Suma't com amic/amiga o com a col·legiat/col·legiada. Totes sumem!