En finalitzar el curs 2020-2021, el primer amb educadores i educadors socials als centres educatius, el Col·lectiu professional d’Educació Social i Escola del CEESC va elaborar l'informe Avaluació de la incorporació d’educadores i educadors socials als centres educatius durant el curs 2020/21 que tenia per objectiu avaluar la feina feta i conèixer el nivell de satisfacció dels equips directius vers aquest nou perfil dins les escoles i instituts, mostrant les primeres dades i resultats que visibilitzessin la importància de la tasca que poden fer les i els professionals de l’educació social.

El proper dissabte, 19 de novembre, tindrà lloc una jornada en què Rosa Guitart i Ruben Comas, membres del Col·lectiu professional d'Educació Social i Escola del CEESC, presentaran en exclusiva un segon informe, titulat "Avaluació de l’impacte de la professió de l’Educació Social als centres educatius", que vol, per un costat, analitzar la feina feta de les educadores i els educadors socials que van ser contractats durant els cursos 2020-2021 i 2021-2022, a 75 centres educatius d’alta complexitat, i, per l’altre, plantejar un sistema d’avaluació amb un conjunt d’indicadors, que posi sobre la taula i amb la major claredat possible, amb un abast qualitatiu i quantitatiu, tota la feina feta des de les funcions que els hi han estat encomanades des del Departament i altres que s’hi han realitzat.

Amb la presentació d'aquest informe, tindrem l’oportunitat de debatre, aclarir, revisar i replantejar funcions, tasques i competències dels i les professionals de l’educació social per fer més ampli el seu impacte. Els resultats obtinguts ens porten a la necessitat de generar espais de reflexió compartida amb els i les professionals dels centres escolars per a definir les funcions de les educadores i els educadors socials d’acord amb les seves competències professionals i a les necessitats i interessos del centre. Així com a la necessitat de revisar i replantejar les funcions i tasques dels diferents professionals que s’adrecen a l’àmbit socioeducatiu del centre per tal que les sinergies generades derivin en la major funcionalitat possible per la comunitat educativa del centre.

L’origen que possibilita aquesta trobada el trobem l’any 2014, des que el Col·lectiu d’Educació Social i Escola del CEESC lluita per reivindicar la figura de l’educadora o educador social dins l’escola pública. Durant el curs 2020/21, a causa de l’increment de la complexitat i les problemàtiques i situacions que desborden el dia a dia del professorat; la crisi sanitària a raó de la COVID1-9; la necessitat cada cop més evident d’incloure la mirada social a l’escola, i un moviment constant de renovació pedagògica, la professió de l’Educació Social es va introduir de manera oficial a 75 centres educatius públics denominats “d’alta complexitat”.

Programa i inscripcions en aquest enllaç.