El passat 24 de maig, la Taula d’Entitats del Tercer Sector i la Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya van presentar la proposició de llei del Tercer Sector de Catalunya al Parlament de Catalunya, amb el suport de la majoria dels grups parlamentaris.

Des d’un principi el Col·legi va demanar reunir-se amb els grups parlamentaris per explicitar-los la consideració que la proposició de llei naixia sense el suficient i necessari diàleg amb els diversos agents implicats. En aquest sentit, vam tenir l’oportunitat de trobar-nos amb els grups parlamentaris d’ERC, Junts per Catalunya, CUP-NCG i En Comú Podem.

La iniciativa legislativa va superar el debat a la totalitat el passat 5 d’octubre i ara s’està preparant perquè entri a debat en la Comissió que treballarà aquesta proposta. Per això els grups parlamentaris han demanat la compareixença de diversos agents (organitzacions, grups socials i persones expertes en la matèria) per tal que donin la seva opinió sobre la proposta del text.

Un cop superat el debat a la totalitat, des del CEESC hem demanat reunir-nos tant amb les patronals i els sindicats del sector, com, novament, amb els grups parlamentaris. Així, aquesta setmana ens hem reunit amb ERC, PSC i En Comú Podem, per exposar amb major detall els nostres arguments a l’entorn del conjunt de la proposta. I per concretar les possibilitats de treball compartit per a la presentació d’esmenes a l'articulat.

En aquestes reunions se’ns ha confirmat que s'ha sol·licitat la compareixença del CEESC davant de la Ponència tramitadora de la llei, i s’ha explicitat la voluntat de generar espais de treball més concrets en sintonia amb els arguments exposats per part nostra.

També ens hem reunit amb la Taula d’Entitats del Tercer Sector i la Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya i properament ho farem amb els sindicats del sector.

Des del CEESC considerem que una llei que reguli les entitats que gestionen una part important dels serveis socials de casa nostra ha de:

  • Reunir més representació.
  • Assegurar l’equipació de condicions entre els treballadors i treballadores del sector públic i del privat.
  • Articular la feina professional vs voluntariat.
  • Incorporar instruments de regulació.
  • Incloure el desplegament de la mateixa llei del tercer sector.
  • Crear un òrgan independent d’estudi i avaluació.

>>Llei del Tercer Sector – Línies estratègiques que defensa el CEESC

 

S’ha obert un procés parlamentari que no serà curt i del qual esperem arribar a dotar-nos d’una nova llei que garanteixi uns serveis socials de qualitat, una llei que es mereixen la nostra societat i el conjunt dels agents integrants del propi tercer sector. Al llarg de tot el procés, des del CEESC volem fer presents aquests arguments i estem treballant en el disseny de propostes per tal d’assolir aquest repte.