El CEESC hem participat a l’acte “Una llei pels drets de les persones sense llar. Una llei de dignitat”, sumant-nos d’aquesta manera a la demanda de les cinc entitats promotores de la llei, i demanant que s’aprovi abans de finalitzar la legislatura.

La Comunitat de Sant Egidi, Sant Joan de Déu Serveis Socials, Arrels Fundació, Càritas Catalunya i Assís Centre d’Acollida són aquestes cinc entitats que estimen que actualment 18.000 persones es troben en situació de sensellar a Catalunya, un 80 % més que l’any 2016.

Salvador Maneu, director de Sant Joan de Déu Serveis Socials Barcelona i representant de les cinc entitats promotores, ha recordat que la iniciativa té la voluntat de redreçar un sensellarisme que ha empitjorat, i que malauradament no ha deixat de créixer en els darrers anys al conjunt de Catalunya. “El sensellarisme ja no respecta gairebé ningú: joves, gent gran, dones, famílies (especialment monoparentals), persones amb feina amb salaris insuficients per accedir a un habitatge, persones amb una malaltia mental, espanyols, estrangers... És una realitat que atempta contra la dignitat de les persones que ho pateixen i que a la vegada corroeix la dignitat del conjunt de la societat que ho tolera, que ho tolerem”.

Antoni Milian, catedràtic de dret administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona i director i impulsor de la iniciativa, s’ha mostrat convençut que la Proposició de llei s’aprovarà. “Hem constatat interès en la gran majoria dels grups parlamentaris. No aprofitar aquesta oportunitat, fora un fracàs rotund de la nostra societat. Evidenciaria que no som capaços d’atendre els més exclosos dels exclosos”. També ha recordat que hi ha un buit legal en la protecció de les persones sense llar, i que és imprescindible omplir-lo per acabar amb el patiment i la indignitat amb què viuen. Per Milian, l’aprovació de la llei (que ja fa gairebé dos anys que va entrar al registre del Parlament de Catalunya) permetrà l’estabilitat en les polítiques públiques sobre el sensellarisme i afavorirà una manera més ordenada i eficient d’abordar-lo. “Abandonarem el mer assistencialisme per adoptar la lògica dels drets, que és molt més garant”, ha dit.

La Jornada ha servit per presentar el suport de set col·legis professionals a la reivindicació de les entitats socials. A banda del CEESC, es tracta dels col·legis de Periodistes de Catalunya, ICAB, COPC, COPEC, TSCAT i COMB.

Marta Fité, secretària del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya, ha explicat que el sensellarisme és un fenomen que creix, i que el fet que persones amb feina es trobin en una situació de sensellerisme és fruit de les condicions laborals i de la dificultat d'accés a l'habitatge.

Finalment, durant l’acte s’ha llegit el Manifest pel reconeixement dels drets de les persones sense llar, l’eliminació del sensellarisme i l’aprovació urgent de la “Llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme”, que s’està tramitant al Parlament de Catalunya.