Les entitats entitats impulsores de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per garantir com a mínim el 6% del PIB per a l’educació, hem encetat una nova iniciativa per fer partícips a tots els Ajuntaments de Catalunya d’aquesta campanya. Com administració més propera a la ciutadania, la seva participació en la defensa de prou recursos per a l’educació és imprescindible.

En aquest sentit, la voluntat és que es presentin a tots els plens, mocions on es demani:

  • l’adhesió de l’ajuntament a la ILP,
  • que aquest mateix traslladi al Govern de la Generalitat, la necessitat d’ajustar l’atenció de les necessitats educatives que s’estan cobrint des de l’ajuntament a l’evolució real de costos i preus (tal com estableix la Disposició Addicional Quarta de la LEC)
  • donar trasllat d’aquests acords a les associacions de veïns i veïnes, a les entitats del món educatiu, als centres educatius ubicats al municipi i a totes les organitzacions de caràcter social de la localitat.

Posem a la vostra disposició el model de moció per demanar l’adhesió a la ILP per a la proposició de llei de garanties de finançament del sistema educatiu català. Per un mínim del 6% del PIB per a l’educació. Com a ciutadans, podeu demanar als grups polítics del vostre municipi que presentin la moció al ple. 

Les entitats impulsores confiem en el suport de tots els grups municipals a aquestes mocions i la seva col·laboració en la campanya. Aquí podreu trobar el llistat d’ajuntaments que s’hi van adherint.

El passat 7 de novembre, les entitats impulsores d’aquesta ILP, vam fer entrega al Parlament de Catalunya de més de 60.000 signatures, superant amb escreix els requisits legals per tirant endavant aquesta iniciativa.

El CEESC, com a corporació de dret públic i com a cos de professionals que treballem en els centres educatius per a la reducció de les desigualtats socials i la promoció de la igualtat d’oportunitats educatives, veiem la necessitat d’aquesta llei que permeti garantir els recursos necessaris per a l’educació.

Tindrem el 6%!