COMUNICAT

En defensa dels drets i la seguretat de les educadores i els educadors socials que treballen en centres educatius de justícia juvenil

El Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC) es veu obligat a alçar la veu davant dels greus fets ocorreguts la setmana passada al centre educatiu de justícia juvenil El Segre, on un jove ha estat acusat d’agredir sexualment una educadora social. Aquesta situació ens obliga a denunciar, un cop més, les condicions de treball i seguretat dels i les professionals que operen en aquests centres.


Situació crítica dels professionals que treballen en els centres educatius de justícia juvenil

Fa temps que venim denunciant la situació precària en què es troben els professionals que treballen en aquests centres. Els actes de violència com l’ocorregut recentment posen en perill tant els educadors i les educadores com la resta de joves que hi resideixen, generant greus conseqüències psicològiques i desencadenant malestar i esgotament professional.


Demandes urgents

Aquesta situació ens obliga a reclamar, amb més força que mai, una sèrie de mesures imprescindibles per garantir la seguretat i el benestar dels i les professionals:

  1. Cobrir les ràtios de professionals de l’educació social.
  2. Millorar les condicions de treball i, com a conseqüència, reduir les possibilitats que els professionals emmalalteixin o que canviïn d’àmbit professional.
  3. Revisar l’avaluació dels riscos psicosocials dels professionals.
  4. Analitzar en profunditat les baixes i l’absentisme laboral als centres.
  5. Recuperar la supervisió dels equips educatius.
  6. Millorar la gestió de la borsa de substitucions i la transparència en l’assignació de les substitucions.

Ja ho hem expressat reiteradament en les reunions mantingudes al llarg del 2023 i principis del 2024 amb el Departament de Justícia, en les quals hem aportat la nostra perspectiva del sistema de justícia per contrastar-lo i per consensuar una diagnosi que permeti avançar en millores com, per exemple, en el funcionament de les borses de treball, de les substitucions o de les pràctiques universitàries. Des de l’última reunió amb els responsables d’Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil i de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, mantinguda el 26 de febrer, restem a l’espera que ens convoquin de nou per treballar conjuntament en una proposta formativa per a professionals amb el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE) (una de les poques accions de canvi que se'ns han acceptat des del Departament).


Una situació que ens afecta com a professionals 

Aquest comunicat s’afegeix a les nostres anteriors denúncies sobre la situació dels professionals de l’educació social com, per exemple, les efectuades després dels fets del febrer en un CRAE de Lleida, on un familiar va amenaçar amb una pistola per endur-se un infant tutelat. Tot i tractar-se d’un àmbit -el de protecció a la infància- que difereix del de justícia juvenil, són mostres d’actes violents que posen de manifest la freqüència amb què es produeixen situacions de violència extrema en els centres on treballen les educadores i els educadors socials. Així, per exemple, l'estudi preliminar en què ens basem per elaborar el futur Informe de l'estat de l’Educació Social 2023 mostra que, dels 1.001 professionals enquestats que durant el 2023 van treballar com a educadores o educadors socials, un 29,87% va informar haver patit assetjament, violència o discriminació en el lloc de treball. Si filtrem per àmbits d’intervenció i ens centrem en justícia juvenil, veiem que un 44% dels professionals indiquen haver patit assetjament, dels quals només un 12,5% va rebre suport que va ser proporcionat pels companys i companyes de feina.


Exigència de mesures immediates

Demanem a les autoritats competents que implementin mesures immediates per garantir la seguretat en els centres de justícia juvenil i dels professionals que hi treballen. També insistim en la necessitat que tots els serveis realitzin avaluacions de riscos psicosocials i de salut física, aplicant les mesures correctores pertinents.

La normativa és clara: les educadores i els educadors socials tenen dret a un entorn de treball segur, i les institucions tenen l'obligació de garantir-los aquest dret. No podem permetre que els professionals hagin de suportar actes violents en l'exercici de les seves funcions.

El CEESC reafirma el seu compromís de defensar els drets i la seguretat dels professionals de l’educació social, i de treballar incansablement perquè es prenguin les mesures necessàries per prevenir futurs incidents. Continuarem sol·licitant informació a la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil sobre la gestió dels fets recents i les accions implementades per assegurar un entorn laboral segur per a tothom.

És imprescindible que tota la comunitat educativa, les autoritats i la societat en general prenguin consciència de la gravetat d’aquesta problemàtica i que treballin de manera col·lectiva per millorar les condicions laborals dels educadors i les educadores socials. La seva tasca és vital per a la societat i mereix el màxim suport i protecció.


Barcelona, 19 de juny de 2024


>>Descarrega el comunicat en pdf.