El passat divendres la Míriem Solsona, vicepresidenta del CEESC, va representar al CGCEES a la reunió de l’AIEJI que va tenir lloc a Madrid. D’aquesta en va sortir aquesta declaració que, com a membres del Consejo, també ens hi afegim.

Declaració de Madrid, Novembre 2015
AIEJI Associació Internacional d’ Educadores i Educadors Socials

El 20 de novembre de 2015, en ocasió del 26è aniversari de la convenció de l’ONU sobre els Drets dels Infants, l’AIEJI fa una crida als governs i a les persones amb responsabilitat en aquest tema que tinguin en compte l’article 22 segons el qual els infants sol·licitants d’asil o considerats refugiats han de rebre la protecció i l’assistència humanitària convenients. Els estats, en cooperació amb les organitzacions internacionals, han de donar assistència i suport a les persones joves no acompanyades per tal que puguin reunir-se amb els seus progenitors. Les educadores i els educadors socials que treballen amb aquesta població haurien de tenir la possibilitat d’implementar en la seva pràctica diària les competències que es recullen en la publicació de l’AIEJI “El treball socioeducatiu amb persones refugiades menors d’edat sol·licitants d’asil” (aieji.net/publications). Les educadores i els educadors socials treballem amb infants i joves que viuen en situacions d’inseguretat, desemparament, lluny dels seu països i sense cap noció sobre el seu futur més immediat. Les educadores i els educadors socials treballem en el marc d’un sistema en què les decisions que es prenen a nivell jurídic i governamental tenen un impacte primordial en les vides i en la situació d’aquests infants i joves, tant ara mateix com en el seu futur. És una obligació humana i urgent apoderar aquests infants i joves destinant recursos perquè puguin encarar la seva complexa situació i oferir-los el recolzament necessari per poder-se integrar en les societats d’acollida.

Veure la declaració original de l'AIEJI en anglès.

La propera reunió de l’AIEJI serà a  a Sevilla, durant el Congreso Estatal de Educació Social (21, 22 i 23 d’abril del 2016).

Actualment l’AIEJI està començant a treballar en un document/estudi internacional sobre el treball de les educadores i educadors socials en l'àmbit de la salut mental.