El mes de gener us informàvem sobre l’exigència del certificat negatiu del registre de delinqüents sexuals per a professionals que treballen amb menors.

Des del passat 1 de març ja està en funcionament el Registre de Delinqüents Sexuals al qual s’han d’adreçar les persones que necessitin acreditar que no tenen antecedents penals per delictes sexuals.
 
Les entitats han de demanar aquesta acreditació a qualsevol persona –treballadora o voluntària- que tingui contacte habitual amb menors, tal com estableix la Llei 26/2015, de modificació del sistema de protecció de la infància i l’adolescència.
 
El certificat que expedeix aquest Registre presenta avantatges respecte al certificat d’antecedents penals que estava operant fins ara:

A més, igual que el certificat d’antecedents penals, es podrà demanar de forma agrupada per part de les entitats per a tot el seu personal contractat i també per a les persones voluntàries, sempre que s’aporti presencialment o per correu postal la documentació requerida i prèvia autorització per part de les persones afectades.

Més informació a xarxanet.org