Us presentem els principals resultats de la 2a Edició de l’Informe de l’Estat de l’Educació Social a Catalunya. Transcorreguts 3 anys des de l’Informe anterior, ens va semblar una distància suficient i correcta per actualitzar l’estat i l’evolució de la professió.

Establim així un precedent que es vol mantenir en el temps, de manera que cada tres anys anirem repetint la lectura, i anirem dibuixant una sèrie de tendències que ens ajudin no només a visualitzar la nostra professió sinó, també, a tenir fonaments diagnòstics per a l’establiment d’estratègies i objectius. Només des del coneixement de la realitat podem avançar en les millores desitjades.

El primer Informe establia bàsicament marcs comparatius amb dades del Tercer Sector, de les universitats catalanes i del CEESC. En aquesta ocasió ja podem establir comparances entre l’un i l’altre, establint una visió evolutiva que esperem sigui d’interès.

Es mantenen, a més, tècniques qualitatives que complementen les dades i els doten de sentit. En aquesta ocasió, consisteixen en una descripció de les actualitzacions normatives que afecten la professió, o les lectures i previsions de futur que fan les alumnes que han obtingut les millors valoracions dels seus expedients acadèmics o dels seus treballs de final de grau de totes les universitats catalanes.

En destaquem 12 punts:

 1. Creix la feminització de la professió. Del 74,9% les dones passem a ser-ne el 77,1%.
 2. Som professionals joves, però ja no tant. La majoria portem entre 11 i 20 anys de dedicació a l’educació social.
 3. Apostem per la formació continuada. El 72,02% seguim fent formació permanent no homologada; un 27,8% seguim formacions de 4t cicle universitari.
 4. Reorientem la nostra carrera professional: el 34,48% de persones que es donen de baixa del CEESC al·leguen haver deixat d’exercir.
 5. Continua creixent el volum de matriculacions en Educació Social (5.073 el curs 2016/17).
 6. Es manté el volum de contractació. El 92,73% ha treballat com a educador/a social al llarg de l’any.
 7. Creix l’externalització de serveis. Els contractats per entitats privades ha passat del 58,3% al 62,3%.
 8. Tot i l’elevat número de convenis de referència, el conveni d’acció social creix com a referent. Ho és en el 34,94% dels casos.
 9. Proporcionalment, els homes ocupen més càrrecs de direcció, gerència i comandaments intermedis, mentre que les dones ocupen els càrrecs d’atenció directa.
 10. En general, gaudim d’una bona jornada laboral. Només el 6,29% estem contractats en una jornada de 20 hores o menys.
 11. Es percep una lleugera millora salarial (lluny encara d’ensenyament o sanitat, per exemple).
 12. La bretxa salarial, favorable als homes, és de -18,64%.

Descarregueu-vos l’#InformeES 2017 (pdf).

Tot seguit podreu veure els punts més destacats d’aquest treball. VEURE VÍDEO