Relació dels professionals de cada àmbit que ens acompanyaran a la JORNADA: Camins i perspectives professionals de l’Educació Social. #PerspectivES19 i dels estudis de màster i postgrau per àmbits d'intervenció.

Infància i adolescència

Sandra Hernández. Educadora social i psicopedagoga. Actualment treballa a l’Equip d’Atenció a la Infància (EAIA) de l’Ajuntament de Terrassa. És membre del Col·lectiu de protecció a la infància i adolescència del CEESC.

Anna Juanola van Keizerswaard. Educadora social i antropòloga social amb experiència en intervenció socioeducativa amb infància, adolescència i joves en situació de risc d’exclusió social i en gestió de projectes socials. És membre del Col·lectiu de protecció a la infància i adolescència del CEESC.

Toni Rubio. Educador social i amb postgraus en Intervenció Pedagògica Sistèmica i Coaching Sistèmic i Resolució de Conflictes i Mediació Familiar Sistèmica. Treballa al CRAE Maria Assumpta, és mediador familiar i membre de família acollidora professional, en unitat de convivència d’acció educativa (UCAE). També és membre del Col·lectiu de protecció a la infància i adolescència del CEESC.

Informació sobre el Col·lectiu de Protecció a la Infància i l’Adolescència del CEESC

Judith Farell. Educadora social i psicopedagoga. Ha treballat en l’organització de cursos de formació ocupacional amb persones amb drogodependència, en ludoteques i en centres oberts. Des de fa 16 anys dedica la seva tasca professional a la infància en risc social i és la responsable d’un centre obert de Creu Roja.

Sara Cuscullola. Educadora social, màster en TEA. La seva experiència professional se centra en persones amb diversitat funcional i en infància i adolescència en risc d’exclusió. Actualment és la responsable d’una ludoteca a Creu Roja.

Núria Fuentes-Peláez. Docent i investigadora del Departament de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació (MIDE). Coordinadora del Grup de Recerca en Intervencions Socioeducatives en Infància i Joventut (GRISIJ). La seva recerca està relacionada amb la protecció de la infància i les intervencions familiars, especialment pel que fa a l’acolliment familiar i a l'adopció.

Paco López Jiménez. Doctor en Psicologia, professor de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés – URL (Degà entre 2007 i 2017) i membre del Grup d’Innovació i Anàlisi Social (GIAS). Les seves aportacions docents i de recerca estan focalitzades en les competències socials dels professionals de l’acció social i educativa i en el vessant aplicat de l’assessorament psicopedagògic, de manera particular en allò relacionat amb l’educació per a la salut, la resiliència i l’abordatge de situacions crítiques per part dels professionals socioeducatius, especialment en contextos d’intervenció amb infància, adolescència i família.

Estudis posteriors

Universitat de Girona

Medi obert / Joventut

Meritxell Prat i Arimany. Educadora social. Postgrau en Cultura de Pau. Des de 2005 treballa en atenció a l’adolescència en risc a través de l’esport i en medi obert i coordina l’equip d’educadores dels projectes d’infància de Creu Roja a Manresa. Membre del Col·lectiu professional del CEESC de Medi Obert.

Informació sobre el Col·lectiu de Medi obert del CEESC

Angie Carrasco. Educadora social. Màster Interuniversitari Joventut i Societat. Especialitzada en l’àmbit de la joventut, la seva trajectòria professional s’ha desenvolupat en el sector de l’acció social, les polítiques públiques i el lleure. Actualment treballa com a tècnica de joventut a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.

Pere Soler. Doctor en Pedagogia i professor titular d'universitat al Departament de Pedagogia de la Universitat de Girona. Especialitzat en polítiques de joventut, associacionisme i participació infantil i juvenil, desenvolupament comunitari, educació en el temps lliure i animació sociocultural. Cordinador general del Màster Oficial Interuniversitari en Joventut i Societat (MIJS). Més informació.

Estudis posteriors

UdG, UB, UAB, URV, UdL, URL

Universitat de Barcelona

Escola

Elisabeth Arpal Salvador. Educadora social. Màster en Mediació i Resolució de Conflictes. Educadora en un CRAE i coordinadora del col·lectiu professional Educació social i escola del CEESC.

David Bernal. Educador social. Postgrau en Resolució de Conflictes Públics i Mediació Comunitària. Actualment treballa al Servei d’Acompanyament socioeducatiu per adolescents en risc pel Consell Comarcal del Pla de l’Estany i a l’INS Pla de l’Estany de Banyoles. Membre del Col·lectiu professional Educació Social i Escola del CEESC.

Informació sobre el Col·lectiu d'Educació Social i Escola del CEESC

J. Reinaldo Martínez-Fernández. Doctor en Psicologia amb èmfasis en processos cognitius per la Universitat de Barcelona (UAB). Actualment es el Coordinador del Grau d’Educació Social de la UAB i el seu àmbit d’acció son els patrons d'aprenentatge, l'aprenentatge autoregulat i la formació en investigació al llarg de la trajectòria acadèmica. El 2011 impulsa el Grup d’Investigació PAFIU (UAB). Més informació.

Eva Bretones Peregrina. Educadora social. Màster en Investigació Bàsica i Aplicada en Antropologia per la UAB. Doctorada per la UAB. Actualment és professora als estudis de Psicologia i CCEE, Grau en Educació Social, de la UOC. A la docència en la universitat s'hi ha de sumar la seva pràctica professional amb diferents col·lectius amb dificultats de participació socioeducativa. S'ha especialitzat en polítiques educatives i antropologia de l'educació. Pertany al grup d'investigació GRAFO, Antropologia Fonamental i Orientada, de la UAB i al grup d'investigació LES, Laboratori d'Educació Social, de la UOC.

Estudis posteriors

Universitat de Girona

Universitat de Barcelona

Universitat Autònoma de Barcelona

Sense llar

David Vázquez. Educador social, psicopedagog i dinamitzador sociocultural. Ha treballat amb infància en risc, persones sense llar i actualment amb joves migrants. Coordina equipaments residencials per a col·lectius en situació de risc social. Tutor i docent al Grau d’Educació Social de la UOC i al CFGS d’Integració Social. És membre del Col·lectiu de persones sense llar del CEESC.

Informació sobre el Col·lectiu de Persones Sense Llar del CEESC

Núria Fabra Fres. Doctora en Pedagogia Social i educadora social. Professora associada del Departament de Teoria i Història de l'Educació (THE) de la UB. Amb experiència contrastada en serveis de protecció a la infància i d'acolliment familiar i adopcions, actualment es consultora, formadora i coordinadora de la Taula de participació social del Departament de justícia (TPS).

Jose Tello. Educador social i Màster de Recerca de l'Educació, Currículum i Processos d'Innovació en Educació. Professor associat de la Unitat de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació del Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB. Actualment està vinculat a serveis socioeducatius d'acompanyament a persones que han vist modificada la seva capacitat legal d'obrar per motius de patologia dual. Forma part de la Junta Permanent de la Xarxa d'atenció a persones sense llar de Barcelona. 

Mediació

Francesca Ferrari Rebull. Pedagoga i educadora social i mediadora. Màster en Direcció d’Organitzacions i en Recursos Humans. Membre del Comitè Assessor del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya. Vicepresidenta del CEESC, coordinadora del Col·lectiu Professional de Mediació.

Inmi Roura. Educadora social i mestra d’Educació Infantil. Mediadora familiar. Postgrau en Mediació amb la Comunitat Gitana. Ha treballat als Serveis Socials del barri de
Sant Cosme al Prat del Llobregat i en diferents serveis en medi obert amb infància i les seves famílies. Actualment treballa a l’Institut La Bastida de Santa Coloma de Gramenet com a professora del Cicle formatiu d’Integració Social i com a coordinadora del Servei de Mediació Escolar. Membre del Col·lectiu de Mediació del CEESC.

Informació sobre el Col·lectiu Professional de Mediació del CEESC

Jaume del Campo Sorribas. Doctor en Filosofia i Ciències de l'Educació. Ha estat director del màster propi de la UB: "Mediació i societat inclusiva: gestió i transformació del conflicte (2009 - 2013) i assessor del Llibre Blanc sobre Mediació a Catalunya en matèria de mediació penal juvenil (2011). Més informació.

Estudis posteriors

Universitat de Barcelona

Salut (gent gran, salut mental, drogodependències)

Marta Pi. Educadora social. Postgrau en Relacions Humanes i dinàmiques de grups per a la intervenció socioeducativa i Màster en Treball Social Sanitari. Especialitzada en el camp de la salut mental, actualment treballa en el Programa de Seguiment Individual (PSI) dins del camp de la psiquiatria comunitària a Granollers. Membre del Col·lectiu de Salut del CEESC.

Informació sobre el Col·lectiu de Salut del CEESC

Fran Calvo. Educador social. Ha treballat en l’àmbit de les drogodependències i amb persones sense-llar els últims 12 anys, a la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de Girona. És Llicenciat en Psicopedagogia, Màster en Psicologia de la Salut Màster en Intervenció comunitària i Doctorand en Psicologia (defensa de tesi setembre de 2019). És professor associat de la Universitat de Girona i les seves línies d’investigació versen sobre el sensellarisme i les addiccions. Més informació.

Estudis posteriors

Universitat de Barcelona