En relació amb el nou Decret llei de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge de la Generalitat de Catalunya, el Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya

MANIFESTA QUE:

Des dels diferents serveis on treballem les educadores i els educadors socials constatem diàriament l’impacte negatiu que suposen les situacions d’exclusió residencial. Impacten en la situació present de les famílies, però també en el futur de les persones que la pateixen.

Aquesta situació s'agreuja de manera exponencial quan la pateixen de manera continuada els nens, nenes i joves del nostre entorn.

És per això que celebrem les iniciatives polítiques que van encaminades a poder oferir més oferta pública d’habitatge. És urgent poder fer propostes polítiques que impactin amb immediatesa en el context, però també pensar en una estratègia a llarg termini tal i com sembla que el nou decret podria suposar.

També és una bona notícia que el Decret llei de la Generalitat hagi tingut en compte els diferents actors socials que porten temps lluitant per la situació d’emergència residencial que hi ha a Catalunya.

Com a educadores i educadors socials som testimonis de la vulneració diària del dret a l’habitatge, un aspecte que suposa rebaixar els nivells de qualitat de vida de les persones fins a nivells de ben poca dignitat, tenint en compte la situació de benefici econòmic que suposa, per altra banda, l'especulació immobiliària.

Tal i com vam fer donant suport al Manifest per exigir la recuperació de la Llei catalana contra els desnonaments i els talls de subministraments, així com a les accions d’actors socials com el Sindicat de Llogaters, exigim a les administracions que aquest sigui només un dels passos per accelerar un procés en què aquestes situacions ja no tinguin lloc.