Grup d'educadors i educadores socials que treballen a pisos d'autonomia per a joves de 18 a 21 anys de l'ASJTET.

El passat mes de juny de 2023 es va constituir un grup d'educadors i educadores que treballen a pisos d'autonomia per a joves de 18 a 21 anys de l'ASJTET.

Arran d'evidenciar un malestar compartit, es va valorar la necessitat de trobar-se per compartir i tractar aquelles situacions comunes que preocupen, tot cercant plegats punts de millora i respostes constructives. Així doncs, des del passat mes de setembre de 2023 el grup es troba mensualment a la seu del CEESC sota el nom Educadors i Educadores Fent Xarxa.

Els objectius del grup són:

  • Trobar espais d’intercanvi i diàleg entre professionals (educadors i educadores socials) de pisos 18-21.
  • Crear un espai útil on compartir i posar sobre la taula incidències, neguits, recursos i bones pràctiques i plantejar propostes de millora.
  • Elaborar i fer arribar a l'administració un document amb les principals dificultats que estem tenint en la intervenció socioeducativa com a tècnics que treballem en l'atenció directa amb els i les joves, així com propostes de millora.

>>El proper dimarts, 17 de setembre a les 9.30h tindrà lloc la primera reunió del curs 2024-2025!