Fonamentació teòrica del Programa d’Intervenció Socioeducativa per a nens i joves de sis a setze anys i les seves famílies.

Aproximació al marc teòric del Programa d’Intervenció Socioeducativa 6-16. Aportació des de l'educació social.
Onada Edicions. Tortosa, juliol 2017

Versió PDF

El llibre i la recerca són el fruit d'un any i mig de treball elaborat amb el seguiment d’una comissió interinstitucional (CEESC, UNED, Ajuntament de Tortosa i entitats del tercer sector del municipi de Tortosa). L’objectiu de la recerca ha estat realitzar la fonamentació teòrica del Programa d’Intervenció Socioeducativa per a nens i joves de sis a setze anys i les seves famílies. Es tracta d’un programa que porta funcionant al municipi des de 2012 i que es troba immers dintre del procés comunitari de la ciutat.

A més de l’interès d’una experiència d’acció socioeducativa concreta al municipi de Tortosa, aquest treball pot servir d’exemple per a experiències similars en d’altres localitats i com a material d’interès per a estudiants universitaris i professionals.