XV Congreso Mundial AIEJI. Ética y calidad en la acción socioeducativa

CEESC-AIEJI, 6, 7, 8 i 9 de juny de 2001

 

INDEX

1. Declaració de Barcelona
2. Conclusions
3. Presentació
4. Marc conceptual dels Congressos

4.1. Fonaments
4.2. Objectius

5. Desenvolupament dels congressos

5.1. Acte Inaugural

• Parlament Sr. Gustavo Velastegui, president de l’AIJEI
• Parlament Il·lma. Sra. Núria Carrera, presidenta de la Comissió de Benestar Social de l’Ajuntament de Barcelona
• Parlament Excm. Sr. Manuel Royes, president de la Diputació de Barcelona
• Parlament Il·lma Sra. Concepción Dancausa, secretària general d’assumptes socials del ministeri de treball i assumptes socials
• Parlament Molt Hble. Sr. Jordi Pujol, president de la Generalitat de Catalunya

5.2. Conferències

• Primera Conferència Inaugural: L’ètica. Enrique Dussel
• Segona Conferència Inaugural: Qualitat en l’acció socioeducativa. Ulises Ruiz
• Conferència de Clausura: Educació cívica i ètica pública. Salvador Giner

5.3. Taules Rodones

• Taules Rodones A

- A1. Valors ètics en la societat actual. Esperanza Guisán – Gary Carman
- A2. Models teòrics de les ètiques professionals. Martine Loiseau – Francesc Torralba
- A3. Identificació dels elements ètics de la pràctica professional. François Gillet - Jorge Camors
- A4. Funcions dels codis deontològics. Luis Pantoja – Sara Banks

• Taules Rodones B

- B1. Indicadors de qualitat e intervencions socioeducatives. Jean-Philippe Cattin - Elisa Corral
- B2. La relació educativa en funció de les diferents tendències conceptuals. Benny Lihme - Montserrat Sánchez
- B3. El treball en equip. Juan Sáez - Paula de Deus
- B4. La gestió de la qualitat: diagnòstic, planificació, aplicació i avaluació. Carme Panchón – Arlin Ness

• Taules Rodones C

- C1. Diferències culturals i conflicte de valors. Zvi Levi – Michel F. Sayegh
- C2. Ètica i polítiques socials. Mactar Diassi – Vicenç Navarro
- C3. La coordinació entre els diferents actors/agents socials. Giusseppe Taddeo – Diego Polit
- C4. La construcció de la professió de l’educador i educadora social: associacions, col·legis professionals. Manuel Gil – Kirsten Jaeger
- C5. L’ètica i la qualitat en l’encàrrec institucional. Montserrat Cervera – Ramon Nicolau

5.4. Plenaris Jornada Estatal

• Present i futur de les entitats representatives dels educadors socials. Una visió del passat fins el present. Paco Franco - Pepín de la Rosa
• Present i futur de les organitzacions representatives dels educadors socials. Una visió de futur. Alberto Fernández de Sanmamed - Flor Hoyos - Rafel López

5.5. Acte de Clausura

Sr. Gustavo Velastegui, president de l’AIEJI
Sr. Federico Armenteros, president de FEAPES
Sr. Rafel López, president del CEESC
Sr. Antoni Julià, president dels congressos

6. Espais de participació

6.1. Grups de Treball
6.2. Espais de participació de la Jornada Estatal
6.3. Punts de trobada per àmbits
6.4. Punts de trobada per àrees geogràfiques
6.5. Visites tècniques
6.6. Comunicacions i pòsters

7. Avaluació

7.1. Valoració del aspectes quantitatius del qüestionari
7.2. Anàlisi de les opinions incloses als qüestionaris

8. Actes orgànics de l’Associació internacional d’educadors socials (AIEJI) dins del marc dels congressos

• Acords de l’Assemblea general
• Reunió del nou Comitè Executiu

9. Annexes

• Dades dels participants

- Perfil dels participants
- Llista de participants

• Òrgans dels congressos

• Documents diversos

- Manifest per a les homologacions de titulacions anteriors a la diplomatura d’educació social
- Projecte de codi deontològic
- Història d’ASEDES
- Propostes de candidatura a la presidència de l’AIEJI:

*Proposta de candidatura d’Arlin Ness.
*Proposta de candidatura d’Antoni Julià

• Pressupost


Aquest projecte s'ha dut a terme amb el recolzament de la Comunitat Europea. El contingut d'aquest projecte no reflecteix necessàriament les opinions de la Comunitat Europea, ni implica cap responsabilitat per part seva.