Informe de l’Estat de l’Educació Social a Catalunya l'any 2017.

Transcorreguts 3 anys des de l’Informe de 2014, ens va semblar una distància suficient i correcta per actualitzar l’estat i l’evolució de la professió. S'hi mantenen tècniques qualitatives que complementen les dades i els doten de sentit. En aquesta ocasió, consisteixen en una descripció de les actualitzacions normatives que afecten la professió, o les lectures i previsions de futur que fan les alumnes que han obtingut les millors valoracions dels seus expedients acadèmics o dels seus treballs de final de grau de totes les universitats catalanes.

Establim així un precedent que es vol mantenir en el temps, de manera que cada tres anys anirem repetint la lectura, i anirem dibuixant una sèrie de tendències que ens ajudin no només a visualitzar la nostra professió sinó, també, a tenir fonaments diagnòstics per a l’establiment d’estratègies i objectius. Només des del coneixement de la realitat podem avançar en les millores desitjades.