Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i/o mostrar publicitat relacionada amb les teves preferències mitjançant l'anàlisi dels teus hàbits de navegació.
Pots consultar la nostra política de cookies aquí. Fent clic al botó "Accepto" d'aquest banner estàs acceptant de forma explícita que estàs d'acord amb la nostra política de cookies.
Si tens dubtes pots obtenir més informació 'aquí'.

Informe d’avaluació de l’impacte de la professió de l’Educació Social als centres educatius

En finalitzar el curs 2020-2021, el primer amb educadores i educadors socials als centres educatius, el Col·lectiu Professional d’Educació i Escola del CEESC va elaborar l’informe Avaluació de la incorporació d’educadores i educadors socials als centres educatius durant el curs 2020/21 amb l’objectiu principal d’avaluar la feina feta i conèixer el nivell de satisfacció dels equips directius vers aquest nou perfil dins les escoles i instituts. Entre les conclusions d’aquest treball s’apuntava, per un cantó, que la definició dels aspectes organitzatius d’aquesta nova figura als centres és clau per tal de poder fer una bona planificació i que alhora repercuteixi positivament en la qualitat de les seves intervencions. I, per un altre costat, que als centres on coexisteixen i treballen amb integradores i integradors socials, on ja hi ha un “equip social”, es generen escenaris i horitzons professionals que caldrà anar abordant amb l’objectiu que la rendibilitat social de la figura professional de l’educació social es consolidi, d’acord amb les seves funcions i competències.

Aquest curs, el Col·lectiu ha elaborat un segon informe amb l’objectiu d’analitzar la feina feta de les educadores i els educadors socials que van ser contractats durant els cursos 2020-2021 i 2021-2022 a 75 centres educatius d’alta complexitat, i, alhora, plantejar un sistema d’avaluació amb un conjunt d’indicadors que posi sobre la taula i amb la major claredat possible, amb un abast qualitatiu i quantitatiu, tota la feina feta des de les funcions que els hi han estat encomanades des del Departament i altres que s’hi han realitzat.

Aquest informe s’ha dut a terme analitzant:

 • 22 memòries oficials d’avaluació del curs 2020-2021 fetes pels professionals de l’educació social en actiu a centres d’alta complexitat.
 • 3 dinàmiques de grups de treball en línia, grups de discussió d’entre 3 i 5 educadores i educadors socials d’aquests centres educatius relacionades amb el desenvolupament de les seves tasques i funcions.
 • Les respostes a les preguntes realitzades per correu electrònic a 8 educadores i educadors socials d’aquests centres educatius.
 • La comparació dels resultats obtinguts de l’Avaluació de la incorporació d’educadores i educadors socials als centres educatius durant el curs 2020-2021 -esmentat anteriorment-, amb els resultats de l'anàlisi duta a terme aquest curs.

Algunes de les conclusions més rellevants que presenta l’informe són:

 • La necessitat que des del Departament s’especifiquin i s’indiquin clarament quines són les funcions i atribucions de l’educador/a social, concretant-les i diferenciant-les de les d’altres professionals per evitar ambivalències, i que aquestes arribin i s’explicitin de forma contextualitzada a cada centre escolar. Més concretament, cal diferenciar funcions i tasques d’educador/a social i de tècnic/a d’integració social.
 • La demanda de reconèixer la figura de l’educador/a social com a pròpia en el Departament d’Educació i establir-hi un servei amb personal referent de contacte amb les educadores i els educadors socials.
 • La necessitat de donar a conèixer, visibilitzar i reconèixer la figura de l’educador/a social per posar-la en valor als centres i a la resta de la comunitat; també en esferes polítiques. Això demana fer constar l’educador/a social en l’organigrama dels centres, amb més presència i incidència, com, per exemple, atribuint-li més funcions a desenvolupar, dotant-la de més capacitat de decisió o establint més coordinació amb la resta de professionals del centre i de la comunitat educativa.

Finalment, l’Informe planteja un nou sistema d’avaluació de l’abast real de les tasques fetes per part de les educadores i educadors socials als centres educatius i també inclou, entre d'altres, les següents propostes:

 • Establir un grup de treball CEESC- administració-professionals en actiu per fer revisió de funcions, model d’implantació de la figura (configuració d’equips d’atenció/intervenció als centres) i definició d’un sistema d’avaluació ajustat al perfil diferenciat.
 • Revisar i replantejar les funcions i tasques encomanades pel Departament d’Educació a les educadores i educadors socials amb una mirada més àmplia i que incorpori les competències i coneixements de l’educador/a social envers l’àmbit educatiu i social.
 • Incorporar la figura de l’educador/a social amb més presència i incidència dins l’estructura i l’organització escolar, amb les funcions i tasques que li pertoquen per a les seves competències professionals.
 • Establir coordinacions calendaritzades d’educadores i educadors socials amb professionals del centre: direcció, professorat, cicles, equips docents, professionals de l’atenció socioeducativa, etc. i amb agents educatius i socials externs.
 • Establir un grup de treball des del Departament d’Educació per a incorporar educadores i educadors socials en tots els centres escolars com una figura estructural en el centre, i consolidar el seu lloc de treball així com les condicions del seu contracte laboral.

>>Llegiu o descarregueu-vos l'informe complet