La realitat dels professionals de l’educació social. Dades específiques

Hem recollit en aquest document informació que mostra la situació de feblesa de la professió d’educació social, entre altres factors pels següents motius:

  • una Cartera de Serveis Socials que no s’actualitza des del 2010: tot i que s’han actualitzat costos i ràtios d’alguns serveis, no recull, per exemple, els nous serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies o els serveis de primera acollida i atenció integral, com els de protecció d'emergència adreçats a joves migrats sense referents familiars; 
  • un sistema molt desprotegit i amb un nivell de finançament lluny del que seria òptim, mentre que el que cal és que es correspongui amb el quart pilar de l’estat del benestar social;
  • l’intrusisme professional, tant en el sector públic com en el privat;
  • la precarietat laboral del sector amb un conveni col·lectiu d’acció social, el majoritari en el sector, que no s’actualitza des del 2018, és a dir, amb nivells prepandèmics;
  • les condicions del lloc de feina adverses, com són la manca d’estabilitat laboral, funcions i responsabilitats que no es valoren; salaris que no s’actualitzen; jornades laborals que s’allarguen, etc.;
  • la manca de seguiment dels riscos laborals i psicosocials per part de les empreses i administracions, i
  • els desequilibris econòmics entre els professionals que treballen pel sector privat i pel públic. Hi ha un greuge comparatiu en relació amb la tasca, la responsabilitat i el sou dels professionals contractats per empreses privades que gestionen serveis públics, en comparació amb els funcionaris de l’administració pública.

Per explicar els punts anteriors, hem utilitzat fonts d’informació pròpies del CEESC i d’altres externes per demostrar que el que denunciem és la realitat dels professionals de l’educació social. El document es divideix en dues parts:

  1. Resum de les dades específiques de la realitat dels professionals de l’educació social, dividides en dues seccions: la primera sobre la Cartera de Serveis Socials i la segona sobre l’intrusisme i la precarietat laboral.
  2. Annexos: ampliació de les dades del primer apartat segons la font d’informació que hem utilitzat i les referències bibliogràfiques que hem utilitzat per elaborar el document.

>>Llegiu o descarregueu-vos l'informe complet


Més informació:

>>El CEESC es reuneix amb el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano