L'acolliment en família aliena

Càpsula: L'acolliment en família aliena

Data: 3 de març de 2022

Ponents:

  • Sara de Fez, educadora social a Intress.
  • Jana Niño, psicòloga a Intress.

Condueix l'activitat:

  • Pep Guasch, tècnic de participació, universitats i projectes del CEESC.

Autora de la relatoria: Georgina Arcusa.

L'acolliment familiar permet oferir als infants una mesura d'ajut i protecció quan, degut a la manca dels elements bàsics que garanteixen el seu desenvolupament, han de ser separats de la família biològica de manera temporal. Així, en cas que l’infant es trobi en una situació de desemparament, es fa un estudi de la família extensa per valorar si algun dels seus membres se’n pot fer càrrec. En cas negatiu, una de les mesures alternatives és l’acolliment en família aliena, que permet a l’infant establir-se en un entorn familiar. La família acollidora s’ocuparà de la seva criança mentre no sigui viable el retorn amb els seus progenitors, a la vegada que vetllarà per mantenir la relació de l’infant amb la família d’origen.

Al llarg d’aquesta Càpsula coneixerem el procediment per acollir un infant, els tipus d’acolliments en funció de les necessitats, la durabilitat, el caràcter d’urgència, etc., així com alguns requisits per ser família acollidora.

>>Descarregueu-vos la relatoria.

>>Mireu el vídeo de la Càpsula.

 

Més informació:

Presentació dels acolliments en família aliena. Intress.

Procés de tramitació de l’acolliment familiar. Generalitat de Catalunya.

 

Amb el suport de: