El dimarts 21 març s’ha celebrat l’Assemblea Ordinària del CEESC, en format virtual.

L’actual Junta de Govern va presentar la Memòria d’activitats i el Balanç i el compte de resultats de 2022, que es van aprovar per unanimitat.

El 2022 ha estat un any de relleu de la Junta de Govern. L’any 2021 es va iniciar el procés electoral per escollir una nova Junta, un procés que va culminar el dia 18 de març, després de l’Assemblea Ordinària del CEESC, en què es va celebrar la presa de possessió de l’única candidatura presentada. La Junta de Govern actual, doncs, compleix just ara el seu primer any de mandat. 

Durant l’Assemblea del 21 de març d’enguany, que va tenir una assistència superior a la de l’Assemblea anterior, es van presentar els reajustaments en la configuració dels membres de la Junta, que actualment està formada per 16 educadores i educadors socials.

Entre les línies estratègiques que s’ha marcat aquesta Junta hi ha, entre d’altres, el de ser un agent polític proactiu. Així, durant el darrer any s’han intensificat les interlocucions amb diferents entitats i institucions. El que s’ha abordats més intensament han estat el seguiment de les convocatòries laborals, per controlar la correcta contractació d’educadores i educadors socials; treballar perquè la Llei del Tercer Sector Social de Catalunya garanteixi uns serveis socials de qualitat, i garantir el paper dels professionals de l’educació social en els àmbits de la salut mental, l’educació reglada i la protecció a la infància i l’adolescència. A banda, també s’ha acompanyat diferents grups professionals que actualment s’estan reivindicant.

De la memòria del 2022 també es va destacar la xifra de membres que actualment tenen una participació més activa: 119 professionals participant en la vida col·legial (55 professionals a les Juntes i 64 professionals als 5 Col·lectius professionals actius) i 61 professionals que representen el CEESC en 105 espais diferents.

Així mateix, es va fer un repàs a les xifres dels diferents serveis oferts des del Col·legi:

  • 794 professionals participant en espais formatius (cursos, càpsules, jornades...).
  • 1.256 consultes ateses registrades.
  • 69 consultes al servei d’assessorament jurídic.
  • 1.007 ofertes a la Borsa de Treball.
  • 28 professionals atesos pel Servei d’Orientació Professional.
  • 21 sol·licituds ateses pel Servei d’Acompanyament i Orientació en Processos d’Oposició.
  • 33 persones col·legiades inscrites a diferents registres professionals (mediació i peritatge judicial).
  • 90 aparicions a mitjans de comunicació

A l’Assemblea també es va destacar que justament aquest curs es compleixen 30 anys de l’inici dels estudis universitaris oficials en Educació Social a Catalunya i a l’Estat espanyol. Actualment hi ha 9 universitats d’abast català on s’imparteix el Grau d’Educació Social: UAB, UB, UdG, UdL, UNED, UOC, URL, URV, Uvic (totes formen part de l’Espai de coordinació entre les universitats catalanes i el CEESC). Es tracta d’uns estudis després dels quals, cada any, surten una gran quantitat de professionals; per exemple, durant el curs 2020-2021, es van matricular al Grau d’Educació Social 5.947 estudiants. Es va comparar aquesta xifra amb la de membres del CEESC el 2022, 2.879 membres (2.813 persones col·legiades i 66 amics i amigues).

El darrer punt d’informacions va ser el V Congrés de Serveis Socials Bàsics i Especialitzats. En aquesta edició, la secretaria tècnica recau en el CEESC. Es va informar que el Congrés tindrà lloc l’any 2024 a Badalona sota el lema: “NAVEGAR (avançant) en els marges de la intervenció social”. Aquest any, a més, se’n farà la presentació en un acte a Badalona, el proper dimecres, 19 d'abril.

En el torn de precs i preguntes es va aprofitar per plantejar i debatre sobre diferents temes d'interès professional.