El Parlament de Catalunya va aprovar ahir dues mocions on es demana la incorporació de la figura de l’educador/a social als centres educatius de primària i secundària per al curs 2020-2021.

Una moció presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem al Ple del Parlament on es proposa, per al curs vinent, “Incorporar als centres educatius de primària i secundària la figura de l’educador/a social en qualitat d’agent educatiu pertanyent a l’equip docent, així com un professional de la infermeria per a cada centre”. I l’altra, pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar on es demana “Ampliar la plantilla docent per fer front a la necessària reducció de ràtios derivada de les recomanacions sanitàries, incorporant també nous perfils professionals qualificats..”, entre els quals, educadores i educadors socials.

Finalment, les dues mocions van ser aprovades. La primera, per 69 vots a favor, cap en contra i 65 abstencions dels grups parlamentaris del govern, Junts per Catalunya i Esquerra Republicana. I la segona, per 126 vots a favor, 8 abstencions i cap en contra.

A l’inici d’aquest Ple, dimecres 17 de juny, el Col·legi informava de dues mocions favorables a la introducció d’educadores i educadors socials a les escoles i els instituts i s’insistia que la crisi de la COVID-19 ha posat de manifest, més que mai, la funció social de l’escola i la seva relació primordial amb les famílies, la comunitat i el territori. I es va fer públic el següent comunicat: "Demanem la incorporació efectiva de l’acció socioeducativa i comunitària en el sistema educatiu de Catalunya. Demanem que les educadores i els educadors socials treballin a les escoles".

Des del CEESC donem les gràcies als partits que han presentat les mocions i al vot de confiança de la resta de partits que han aprovat aquestes mocions. També volem agrair la feina de totes les educadores i tots els educadors socials que han fet possible arribar fins aquí des dels diferents espais on s’ha articulat aquesta lluita en què portem ja més de 6 anys, especialment des del Col·lectiu Professional d’Educació Social i Escola, a través de les diverses activitats, campanyes, jornades o col·laboracions, així com a les persones i entitats que han donat suport al Manifest “La figura de l’educadora i l’educador social als centres escolars”.

El camí però no ha acabat, ara cal concretar com es farà efectiva aquesta incorporació. Per això, tornem a demanar al Departament d’Educació reunir-nos amb urgència per tal de posar sobre la taula i planificar com s’efectua la incorporació de les educadores i educadors socials el proper curs 2020-2021.

Més informació: