El CEESC i Plataforma per la Llengua impulsem un conjunt d'accions per tal de fomentar i facilitar l’ús del català als espais professionals de l’acció social. En un temps en què l'ús social del català ha anat retrocedint, donar eines i recursos als professionals de l'acció social repercuteix directament en les persones amb qui aquests professionals tenen tracte.

El projecte es basa en tres elements diferenciats per tal de posar a disposició del conjunt de professionals de l'educació social eines i recursos per garantir que el català esdevé la seva llengua d'ús en l'acció socioeducativa.

Tots som referents

La primera de les accions que hem dut a terme és l’edició un tríptic que recull mites respecte de l'ús del català en l'àmbit de l'acció socioeducativa i accions i recursos per trencar-los i actuar en conseqüència per fer del català la llengua de referència i de cohesió social. Aquest tríptic forma part de la campanya “No t’excusis. Tots som referents lingüístics”, de Plataforma per la Llengua que vol renovar i enfortir el compromís amb el català dels sectors i agents més vinculats amb la joventut. El tríptic de l’Acció social se suma als ja editats de Família, Professorat i Lleure.

>> El podeu descarregar des d’aquest enllaç i fer-lo extensiu a les persones dels vostres equips a qui creieu que els pot ser útil. Així com imprimir-lo i penjar-lo als despatxos o sales de treball.

Curs en línia

En segon lloc, hem creat el curs “Tots som referents lingüístics! L’ús del català en els serveis socioeducatius”, un curs en línia, autoavaluatiu, de 6 hores de durada, i gratuït, dirigit a totes aquelles persones professionals de l’acció social que vulguin conèixer estratègies, eines i recursos per mantenir o, si més no, incloure de manera més fluïda el català al seu lloc de feina, promovent el debat i el treball al voltant dels hàbits lingüístics en aquest àmbit professional en concret.

La primera edició, obrirà inscripcions l’1 de juny i es podrà realitzar fins al 28 de juliol.

>> Tota la informació del curs la trobareu en aquest enllaç.

Dinàmiques de gestió lingüística

La tercera de les accions són tres dinàmiques, descarregables en aquest enllaç, que tenen com a objectiu que els equips d'un mateix centre socioeducatiu puguin analitzar la realitat lingüística del seu servei i pensar eines per millorar l'ús del català de manera conjunta.


El contingut d’aquests materials beu dels primers treballs realitzats per un grup d’educadores i educadors socials preocupats per la situació actual de la llengua catalana a serveis socials. Al novembre de 2022, des del CEESC vam programar una Càpsula en què vam debatre sobre educació, vincle, drets, tabús i prejudicis al voltant de criteris socials i educatius favorables a l'ús del català per part dels professionals en entorns vulnerables

Arran d’aquest primer contacte i de la demanda d’aquest grup de professionals, un cop valorada la idoneïtat de la proposta, vam posar-nos en contacte amb Plataforma per la Llengua per explorar possibilitats de treball conjunt.

Així doncs, des de finals del 2022, el CEESC i Plataforma per la Llengua estem treballant conjuntament en diferents accions per tal d’impulsar l’ús del català en l’acció social.

--

Aquest projecte respon a una de les funcions que queden recollides als Estatuts del CEESC: "Fomentar l'ús de la llengua catalana entre les persones col·legiades i en els àmbits institucionals i socials en els quals s'exerceix la professió, essent aquesta la llengua pròpia del Col·legi i la d'ús habitual en les actuacions internes i en les relacions externes d'aquest amb les persones col·legiades i la ciutadania".

>> Notícia de Plataforma per la Llengua

 

En col·laboració amb:

 

Amb el suport de: