ESPAI DE REPRESENTACIÓ INSTITUCIONAL: Convocatòria Consell Municipal de Drets Socials

ESPAI DE REPRESENTACIÓ INSTITUCIONAL: Convocatòria Consell Municipal de Drets Socials

Data: Dimarts, 4 de juny, a les 18.00 h.
Lloc: Barcelona.
Representant del CEESC: Xavi Campos, gerent.

Convocatòria Consell Municipal de Drets Social. Trobada amb Eva Miró.

Ordre del dia

  1. Constitució del Consell Municipal de Drets Socials 2023-2027
  2. Lectura de l’acta de la sessió anterior.
  3. Presentació de les dades relatives a la Memòria Anual de Drets Socials corresponent a l’any 2023.
  4. Informació de les darreres reunions de la Comissió Municipal pel Benestar de les Persones grans.
  5. Integradores als Casals municipals de les persones grans
  6. Assumptes sobrevinguts.
  7. Precs i preguntes.

--

Espais de representació del CEESC.

Informació bàsica

Inici de l'activitat 04-06-2024 18:00
Localització Barcelona