Dona suporta a en Rafel López

Podeu donar suport a la candidatura en aquest enllaç.

Per facilitar el procés de votació a Decidim.Barcelona, hem creat aquestes guies on expliquem com fer-ho:

El CEESC impulsa la candidatura d'en Rafel López Zaguirre a la Sindicatura de Greuges de Barcelona

En Rafel és educador social, amb un coneixement profund del conjunt de l'acció social així com de les responsabilitats públiques en un Ajuntament, ja que ha treballat a Serveis Socials i a Serveis d’Atenció a les Persones.

+ Coneix en Rafel

>> Entitats que donen suport a la candidatura
>> Presentació candidatura, ideari i principis (pdf)

 

Per què presentem aquesta candidatura?

És molt el que podem aportar des del món de l’acció social a la Sindicatura de Greuges de Barcelona.

Els professionals de l’acció social, en general, i els educadors i les educadores socials en particular, exercim un tipus d’acció socioprofessional que es basa en la creació de vincles a les persones que acompanyem. Som i estem propers a les persones, el que ens facilita sentir les seves necessitats de primera mà, sense paternalismes assistencials i sense cap protocol que tradueixi la vida en xifres i perfils tipus.

Volem actuar com a veu de la ciutadania comuna i de les xarxes i espais de participació social, fent de la Sindicatura l’espai que amalgami la vida de persones, grups, barris...

El perfil d’en Rafel aporta una mirada nova, i l’entenem com una oportunitat de reafirmació del contingut democràtic de la institució.

També fem aquest pas com a Col·legi per avançar en la visibilització i el reconeixement de l’educació social.

 

Els 3 pilars de la candidatura

 1. Donem una passa endavant des del nostre col·lectiu professionals per posar les persones al capdavant des de l’acció social com a premisa.
 2. Principis Inspiradors de la Candidatura
 3. La Carta Europea de Salvaguarda de Drets Humans a la Ciutat

 

Ideari

 • Entenem la ciutat com a un espai on exercir i gaudir els drets de convivència de tothom.
 • Apostem per una ciutadania de ple dret, fet que implicarà la rehumanització de la ciutat.
 • Entenem que la justícia i els drets no s'acaben amb la llei i que hi ha moltes legitimitats, justes, encarnades en las demandes de les persones, col·lectius i organitzacions socials.
 • Volem posar el nostre gra de sorra en el camí per deixar de ser consumidors i passar a ser considerats com a ciutadans i ciutadanes: volem una ciutat sostenible i per a tothom.
 • Volem col·laborar amb una ciutat implicada en la declaració d’emergència climàtica, amb el respecte a la biodiversitat, amb la mobilitat i que tingui present l’àmbit metropolità.
 • I ho farem des d’una posició transparent, exercint una crítica equidistant i sense cap rèmora o deute amb administracions o organitzacions polítiques.
 • Volem escoltar la veu de la ciutadania comuna i de les xarxes i espais de participació social, fent de la Sindicatura l’ens que amalgami la vida de les persones, amb independència de la seva edat i grups…, prioritzant la seva proximitat als barris.
 • Volem un Síndic que escolti les associacions, les entitats del tercer sector, els agents socials, els sectors professionals, per analitzar la situació de la ciutat i de la ciutadania.
 • Volem un Síndic amatent i col·laborador amb les iniciatives municipals perquè tinguin present tota la ciutadania, amb independència de les seves condicions socioeconòmiques, educatives o culturals.
 • Per tot això, hem cercat un perfil que prové de l’acció social i que mostra el coneixement de les responsabilitats públiques en un Ajuntament.
 • Les persones que treballem en l'acció social, els i les professionals més a prop de les persones, tenim una llarga experiència de compromís amb elles i amb les seves situacions.
 • Un perfil que sempre s’ha manifestat -allà on ha estat present- molt centrat en la proacció i l’acció, fugint de posicions més representatives i passives.


Presentació de la candidatura d'en Rafel López Zaguirre a la Sindicatura de Greuges de Barcelona

Amb la participació de les entitats que donen suport a la candidatura. S'hi evidencia tot el que podem aportar des del món de l'acció social a la Sindicatura de Greuges de Barcelona.

 
També podeu recuperar: 


Procés i calendari

Els mandats del Síndic/a de Greuges tenen una durada de cinc anys, amb un màxim de dos mandats consecutius. El nomenament de la persona que haurà d’ocupar aquest càrrec és competència del Consell Plenari de l’Ajuntament, a proposta de l’Alcaldia.

Diferents entitats de la ciutat han presentat candidats i candidates. Ara està obert un procés de suport ciutadà on es difondran les candidatures i es promourà la participació ciutadana.

 • 19 de març: presentem la candidatura d'en Rafel López oficialment a l'Assemblea ordinària del CEESC.
 • Del 19 de març al 19 d'abril: donem a conèixer la candidatura i promovem la participació. 
 • Del 19 d'abril al 19 de maig: suport ciutadà individual i suport de les entitats. Votació de la candidatura mitjançant un procés d’elecció participativa ciutadana que es vehicularà a través de la plataforma Decidim.Barcelona
 • Del 20 de maig al 23 de juliol: decisió política. Torn de consultes amb els Grups Municipals. Proposta de l'Alcaldessa i acord del Consell Plenari.

 

Per saber-ne més

Més informació sobre el procés d'elecció de Síndic/a de Greuges Barcelona durant el 2021-2026.

 

#RafelSindicBCN2021