CURS ON LINE: La competència cultural amb perspectiva de gènere en l’atenció psicosocial (permanent)

CURS ON LINE: La competència cultural amb perspectiva de gènere en l’atenció psicosocial (permanent)

Durada: 25 hores (8 sessions i exercicis pràctics).
Inici: No hi ha dates específiques per accedir-hi. Es pot iniciar en qualsevol moment.
Lloc: A distància.

El curs s'impartirà en castellà.

Aquest curs estarà impartit per un psicòleg i una treballadora social que potenciaran un espai de debat i de reflexió sobre els reptes en la intervenció psicosocial amb dones de cultures, ètnies, religions i procedències diverses. Aquesta és una intervenció caracteritzada per la intersecció entre Gènere, Cultura i altres dimensions de diversitats, el que comporta les dificultats d’interpretar i significar el Gènere en contextos culturals diversos, navegant entre els límits dels principis ètics, les relacions de poder i privilegi i la manera com entenem, els professionals, els significats i el simbolisme de cada cultura.

Tant gènere com cultura són conceptes fluids i polisèmics, íntimament lligats a la cultura, en el context social, econòmic, mediambiental i de classe, entre altres. Així que, l’ús dels mateixos i la forma com s’interrelacionen des d’una perspectiva adaptativa ha de constituir la base d’una intervenció psicosocial efectiva.

Les pràctiques discursives occidentals i el pensament eurocèntric majoritàriament blanc es reflecteix inevitablement i de manera molts cops subtil i inconscient a l’atenció professional de primera línia, essent necessari un treball de reflexió i desconstrucció en les tendències arrelades en el i la professional per donar lloc a una manera de practicar una intervenció social respectuosa, ètica i sensible a la diversitat.

Les dificultats més comunes detectades en la intervenció psicosocial en dones de cultures diverses són les relatives al caire professional, a l’enteniment dels rols de gènere, al significat en la comunicació, a l’antagonisme en algunes dimensiones culturals, al desconeixement dels millors mètodes d’explorar la realitat de la dona i a la pròpia inseguretat del professional. A l’identificar els nostres prejudicis subtils podrem obrir la nostra mirada professional a l’acceptació de la diferència, trencant condicionants culturals i construint una relació assistencial de qualitat.

Objectius:

  • Conceptualitzar la perspectiva de gènere intercultural en l’atenció psicosocial.
  • Conceptualitzar i identificar la competència cultural i conceptes adjacents como cultura, raça, ètnia, etc.
  • Anomenar els reptes, actituds, coneixements i habilitats necessàries per treballar amb dones de cultures diverses.
  • Identificar, reconèixer i aprendre a gestionar els nostres pensaments (biaix) implícits i prejudicis en l’atenció a dones de diferents cultures.

A càrrec de: Adil Qureshi, doctor en Psicologia per la Universitat de Southern California. Ha treballat en el Programa de Psiquiatria Transcultural del Hospital Universitari Vall d’Hebron en atenció directa i gestió de projectes europeus enfocats a l’atenció a població diversa. 

Catarina Alves, treballadora social, especialitzada en atenció psicosocial a migrats, refugiats i minories. Màster d’Estudis de Gènere del IIEDG. Treballa amb dones migrades en situació de vulneració social, principalment dones víctimes de violència de gènere i víctimes de tracta de persones amb finalitats d’explotació sexual.

Inscripcions en aquest enllaç.

El curs és de modalitat online i obert, consta de 25 hores lectives realitzades a partir de la lectura de documents teòrics, vídeos, altres materials addicionals, i la realització d’una activitat final i un test autoavaluable. L’avaluació del curs consta de l’activitat final i del test autoavaluable. Un cop aprovades aquestes dues activitats es tramitarà el certificat online d’aprofitament corresponent.

Condicions del descompte per a membres del CEESC

El CEESC ha arribat a un conveni amb Arkhé en virtut del qual els col·legiats i col·legiades del CEESC gaudeixen d'un descompte en el preu dels seus cursos. Nosaltres us en destaquem els que creiem que poden ser del vostre interès, però el descompte s'aplica a tota la seva oferta formativa que trobareu en aquest enllaç.


Curs certificat per:

En conveni amb:

Informació bàsica

Inici de l'activitat 30-06-2024
Col·legiats/ades i/o amics/gues del CEESC: 95 €
No col·legiats/ades: 115 €
Localització En línia