La futura Llei del Tercer Sector de Catalunya s'està tramitant al Parlament de Catalunya. Fa mesos que des del CEESC vam iniciar una roda de contactes amb els grups parlamentaris i altres agents implicats per parlar de la proposició de Llei, que van presentar el maig passat la Taula d’Entitats del Tercer Sector i la Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, per tal d’exposar-los els nostres arguments a l’entorn del conjunt de la proposta.  

Pel CEESC és molt important que aquesta nova llei garanteixi uns serveis socials de qualitat, i que respongui a la llei que es mereix la nostra societat i el conjunt dels agents integrants del propi Tercer Sector.

Després d’analitzar el redactat de la proposició i fer-ne un estudi comparatiu amb la llei estatal i amb les de la resta de comunitats autònomes que ja en disposen, hi proposem un conjunt de propostes d’esmenes, que han estat impulsades per la nostra essència com a col·legi professional i fonamentades en la identitat i els valors que es desprenen de la nostra professió.

Podeu consultar aquestes esmenes al document “Aportacions del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya al projecte de Llei del Tercer Sector Social de Catalunya”. I també podeu consultar l’argumentari en què es fonamenten en el document “Consideracions essencials per a una futura llei del Tercer Sector Social de Catalunya”.

Per seguir amb el tràmit parlamentari, hem presentat aquests documents a la comissió de Drets Socials del Parlament de Catalunya i els hem fet arribar als grups parlamentaris amb els quals ja ens hem trobat (ERC, Junts per Catalunya, CUP-NCG i En Comú Podem), la Taula del Tercer Sector i la Confederació, als Sindicats CNT, Intersindical, CCOO  i UGT, i a altres col·legis professionals del sector social, Treball Social, Pedagogia i Psicologia.

S’ha confirmat la compareixença del CEESC davant de la Ponència tramitadora de la llei, tot i que encara no té data fixada. 

Les propostes d’esmenes s’han fet establint un posicionament en el qual considerem la necessitat de replantejar alguns preceptes estructurals, afegir-hi premisses no contemplades, en comparació amb altres lleis homònimes autonòmiques, així com posant èmfasi en algunes qüestions que considerem d’importància per l’actual proposició de llei del Tercer Sector Social de Catalunya, tals com:

  • La necessitat de finançament adequat orientat a la promoció i vetlla de la qualitat dels serveis, de les condicions laborals dels professionals, de l’equiparació entre la funció professional pública i la funció pública delegada al Tercer Sector Social i del desplegament efectiu de serveis de protecció social.
  • La rellevància dels agents d’interès general i públic -com col·legis professionals, agents sindicals, entitats de segon o tercer nivell sectorials- en l'àmbit del diàleg civil i la interlocució social de la participació en aquest espai de relació amb l’administració pública perquè es doni una representació plural i diversa que garanteixi les funcions associades en aquests espais.
  • L’impuls per la professionalització del Tercer Sector Social, l'adequació de perfils professionals i la racionalització i l’ús adient de la figura del voluntariat al Tercer Sector Social en relació amb els serveis que es desprenen de la cooperació i la col·laboració en la funció pública delegada en la promoció dels drets humans i socials.
  • La promoció i creació de l'Institut d'Estudis del Tercer Sector Social de Catalunya, com a òrgan públic amb representació dels agents socials d’interès, orientat a l'anàlisi, la recerca i la innovació del Tercer Sector Social de Catalunya i l’assessorament en el desenvolupament de les polítiques públiques de responsabilitat social.
  • La incorporació d’obligacions –tal com fan altres comunitats autònomes– del Tercer Sector Social i de mecanismes de regulació en la col·laboració i cooperació amb la implementació de les polítiques públiques fonamentant en la promoció i millora qualitativa de les entitats socials d’iniciativa privada que vulguin ser considerades com a entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.
  • Incloure en el projecte de llei esmenes amb relació al desplegament de la mateixa llei del Tercer Sector.

 

Consulta els documents: