Agenda

30
Jun
2024

CURS ON LINE: La competència cultural amb perspectiva de gènere en l’atenció psicosocial (permanent)

30-06-2024
En línia
CURS ON LINE: La competència cultural amb perspectiva de gènere en l’atenció psicosocial (permanent)

En conveni amb: Arkhé.

Aquest curs potenciarà un espai de debat i de reflexió sobre els reptes en la intervenció psicosocial amb dones de cultures, ètnies, religions i procedències diverses.

No hi ha dates específiques per accedir-hi ni per a finalitzar. Inscripció en qualsevol moment.

30
Jun
2024

CURS ON LINE: El que no es veu no existeix: documentació visual en educació (permanent)

30-06-2024
En línia
CURS ON LINE: El que no es veu no existeix: documentació visual en educació (permanent)

En conveni amb: Arkhé.

Documentar resulta rellevant per visibilitzar i, al mateix temps, per seguir aprenent i generant coneixement.

No hi ha dates específiques per accedir-hi ni per a finalitzar. Inscripció en qualsevol moment.

30
Jun
2024

CURS ON LINE: Coeducació i acolliment en centres de protecció a la infància i l’adolescència (permanent)

30-06-2024
En línia
CURS ON LINE: Coeducació i acolliment en centres de protecció a la infància i l’adolescència (permanent)

En conveni amb: Arkhé.

Introduirem els conceptes sexe i gènere a l’atenció residencial a infants i adolescents per tal de desenvolupar accions crítiques que possibilitin espais de llibertat i no de manteniment d'estereotips.

No hi ha dates específiques per accedir-hi ni per a finalitzar. Inscripció en qualsevol moment.

30
Jun
2024

CURS ON LINE: Treball amb famílies als centres del sistema de protecció (permanent)

30-06-2024
En línia
CURS ON LINE: Treball amb famílies als centres del sistema de protecció (permanent)

En conveni amb: Arkhé.

S’ha de planificar des del primer dia per tal que les famílies se sentin implicades i que puguin veure que el retorn del seu fill/a està associat a la recuperació o adquisició de les capacitats parentals necessàries.

No hi ha dates específiques per accedir-hi ni per a finalitzar. Inscripció en qualsevol moment.

03
Jul
2024

ESPAI DE REPRESENTACIÓ INSTITUCIONAL: Observatori dels Drets de la Infància

03-07-2024 17:30 pm
En línia
ESPAI DE REPRESENTACIÓ INSTITUCIONAL: Observatori dels Drets de la Infància

Sessió monogràfic sobre el Sistema d’Indicadors d’Avaluació de la situació dels infants i adolescents tutelats a Catalunya. 

10
Jul
2024

ESPAI DE REPRESENTACIÓ INSTITUCIONAL: 12è Plenari de l'Obervatori de la Igualtat de Gènere (OIG)

10-07-2024 12:00 pm
ESPAI DE REPRESENTACIÓ INSTITUCIONAL: 12è Plenari de l'Obervatori de la Igualtat de Gènere (OIG)

12è plenari de l’Observatori de la Igualtat de Gènere (OIG)), òrgan col·legiat adscrit a l’Institut Català de les Dones (ICD).

04
Oct
2024

11a edició - Diploma de Postgrau en Salut Mental Col·lectiva

04-10-2024 - 29-12-2025
11a edició - Diploma de Postgrau en Salut Mental Col·lectiva

El Postgrau de Salut Mental Col·lectiva és una oportunitat per pensar i problematitzar la qüestió del patiment psíquic des d’una aproximació atenta a la complexitat inherent. És una proposta d’aprenentatge que advoca per la transdisciplinarietat com a àmbit de ressonàncies mútues entre els diferents marcs de referència i perspectives epistemològiques sobre la salut mental i social.