ESPAI DE REPRESENTACIÓ INSTITUCIONAL: Reunió de la Sectorial d’Acció Social, Ensenyament i Humanitats de l'Associació Intercol·legial

ESPAI DE REPRESENTACIÓ INSTITUCIONAL: Reunió de la Sectorial d’Acció Social, Ensenyament i Humanitats de l'Associació Intercol·legial

Data: Dimarts, 18 de juny, a les 16.30 h.
Lloc: A distància.
Representant del CEESC: Marta Fité, secretària.

Reunió de la Sectorial d’Acció Social, Ensenyament i Humanitats de l'Associació Intercol·legial.

Ordre del dia

  1. Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior i seguiment dels seus acords.
  2. Informe de presidència i resum d’acords.
  3. Concretar nova data de l'acte de la Sectorial sobre sensellarisme.
  4. Convidar la Sindicatura de Greuges per explicar les Jornades que es realitzaran conjuntament.
  5. Reunió de sectorials amb l’Alcalde de Barcelona.
  6. Varis.
  7. Torn obert de paraules.
  8. Calendari de la propera reunió.

--

Espais de representació del CEESC.

Informació bàsica

Inici de l'activitat 18-06-2024 16:30
Localització En línia