Espai de trobada entre estudiants d'Educació Social i professionals.

Des de l'any 2017, el CEESC conjuntament amb les universitats catalanes on es cursa el Grau d'Educació Social, proporcionen als estudiants d'Educació Social un espai de trobada amb professionals d’àmbits que, des del nostre punt de vista, són innovadors o estan en creixement. També s'hi ofereix informació dels estudis de postgrau amb els quals complementar la seva formació.

L'edició del 2020 no es va poder celebrar a causa de la pandèmia de coronavirus.

 

Informació sobre les diferents edicions:

La jornada està organitzada pel Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya en col·laboració amb les universitats catalanes: Universitat de Lleida, Universitat Rovira i Virgili, Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Girona, Universitat Ramon Llull - Fundació Pere Tarrés, Universitat de Vic i Universitat Oberta de Catalunya.