Abans que acabi l'any, us presentem un resum del que ha significat aquest 2022 al CEESC. No és tot el que hem fet, al març presentarem la memòria completa, però ja ofereix una visió general de l'horitzó cap al que volem encarar el 2023. I no cal que us recordem que necessitem tota la força de les educadores i els educadors socials per arribar-hi, tal i com dèiem amb el lema del Dia Internacional de l’Educació Social 2022 inspirat en la frase de l'escriptor, polític i filòsof italià, Antonio Gramsci:

“Instruïu-vos, perquè necessitarem tota la nostra intel·ligència.
Emocioneu-vos, perquè necessitarem tot el nostre entusiasme.
Organitzeu-vos, perquè necessitarem tota la nostra força”.

 

1. Horitzons de present i futur del CEESC:

 • Posada en funcionament d’una nova Junta de govern, conformada per professionals que no es coneixien abans de confeccionar la candidatura. 
 • Definim valors, visió, missió i línies estratègiques de la nova Junta de govern [vegeu Pla de mandat 2022-2026 i Pla de Treball 2023]. 
 • Busquem tenir assemblees més participades i més retorn de col·legiades i col·legiats.
 • Volem ampliar la base i que més professionals vegin el sentit d’estar col·legiades.

2. Incidència política: 

En aquest 2022 volem destacar la feina que s'ha fet en l'àmbit d'educació social i escola. S'ha aconseguit de mantenir la presència a escoles i instituts del Departament d’Educació. Actualment la Generalitat té un programa, insuficient, però que ha ampliat a 85 places per a 3 cursos.

Horitzó: ser estructurals i ser a totes les escoles i instituts de Catalunya. Realitat: el Conseller no ha volgut interlocutar amb el CEESC però hi ha via oberta amb la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa i un grup tècnic bilateral per definir-ne el perfil.

Però hem estat actius i treballant en molts altres espais:

 • Al Parlament de Catalunya:
  • Compareixença a la Comissió d'Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions.
  • Compareixença a la Comissió d'Estudi sobre el Desplegament d'un Sistema Educatiu Inclusiu (CEDSEI).
  • Reunions amb els grups parlamentaris.

 • Amb el govern de la Generalitat, ens hem reunit amb:
  • El secretari general del Departament de Recerca i Universitats.
  • El secretari general del Departament d’Interior.
  • El secretari d’Infància, Adolescència i Joventut.
  • La directora general d’Infància i Adolescència.
  • La subdirectora general de Personal d'Administració i Serveis i Prevenció de Riscos Laborals del Departament d’Educació.
  • La directora del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.
  • El subdirector general de Formació i Recerca del Departament de Justícia.
  • La directora de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
  • La directora del Pacte Nacional de Salut Mental i Addiccions.

 •  Hem participat en espais de treball del govern:
  • Formem part de la Taula del Pacte Nacional de Salut Mental de Catalunya.
  • La Direcció General de Migracions, Refugi i Antiracisme: sessions participatives per a l’elaboració de l’avantprojecte de llei contra el racisme.

 •  Amb altres agents:
  • El president del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.
  • Amb l'adjunta per a la Defensa dels Drets de la Infància i l'Adolescència del Síndic de Greuges de Catalunya.
  • Ronda de trobades amb sindicats.
  • A nivell territorial, via juntes delegades, amb delegacions de la Generalitat, altres administracions públiques de proximitat i altres agents del territori.

3. Visibilització:

 4. Fem professió:

 • Demanem ser part del procés d’elaboració de la Llei del Tercer Sector.
 • Abordem riscos psicosocials: plantegem propostes de millora per als serveis socials d’administracions locals.
 • Col·laborem en l’enquesta sobre situacions d'assetjament, violència o discriminació al lloc de treball.
 • Mostrem la precarització de la professió i la falta de dret efectiu a la vaga de part de la professió.
 • Vigilància d’ofertes públiques i presentació de recursos. Més de 20 recursos a les bases de les convocatòries d'oferta pública, que no és respectaven les diferents casuístiques d’accés a la professió, un recurs de reposició per tal d’assegurar que en la licitació s’adeqüi a la normativa. i contacte amb 10 empreses i entitats privades.
 • Nous àmbits d’actuació que hem explorat amb diferents accions: salut (més enllà de salut mental), educació ambiental, educació social en l’entorn rural i educació social en biblioteques.
 • Entomem el lideratge del Congrés de Serveis Socials Bàsics i Especialitzats 2024.
 • El Quaderns d’Educació Social es repensa i reflexiona sobre els 15 anys dels ‘Documents professionalitzadors’. 
 • Ens aproximem al CGCEES. Hem participat de diversos espais per valorar la implicació en el Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales, que ha renovat la junta i el CEESC n’assumeix una vocalia. S’inicia el procés de buscar relleu en la representació.
 • Volem ES joves cap al CEESC: reimpulsem el ‘Think Tank Jove’, enquesta sobre perspectives per a professionals joves, treball amb les universitats.
 • Memòria històrica: al voltant de l’exposició del CCCB dedicada a Francesc Tosquelles, també amb accions empreses pel grup Sèniors (que celebra els seus 10 anys!).
 • Intercol·legial: renovem representacions.
 • Participació en diferents espais, grups de treball i plataformes.

Aquí, cal agrair a tots i totes les professionals col·legiades, que sense formar part de la Junta de govern o de Juntes delegades, representen al CEESC en diferents espais institucionals i col·lectius professionals.

6. Implicació amb els drets de ciutadania (mitjançant posicionaments propis, comunicats col·lectius i altres accions): 

 • Sistema de salut per a tothom, apuntant desigualtats i precarietat.
 • ILP Regularització Ja.
 • Contra la massacre de Melilla.
 • Pacte contra la corrupció.
 • Infiltració policial en els estudis d’ES.
 • Pràctiques policials en centres de protecció de la infància i l’adolescència.
 • Dia Internacional de les Persones amb discapacitat.
 • Dia Mundial de la Sida.
 • Dia Mundial de la Salut Mental.
 • Infància i Pantalles.
 • Dia Mundial de la Salut.
 • Contra la pobresa.
 • Entre d'altres