Treballem pel disseny de respostes a les necessitats detectades al sistema de protecció a la infància.allem pel disseny de respostes a les necessitats detectades al sistema de protecció a la infància.

Col·lectiu professional que treballa, de moment a Girona i Barcelona, pel disseny de respostes a les necessitats detectades al sistema de protecció a la infància. Necessitats que afecten els i les professionals, els drets dels infants i el model de protecció en general. 

 

4.348 dies sense Consells de Participació als centres de protecció