Crear una nova empresa, cooperativa o associació és complicat, així com portar a terme una activitat sense suport o recolzament de tercers. Calen recrsos econòmics, humans i d’infraestructura. El CEESC aposta per l’activisme i l’emprenedoria i facilita els primers passos per fer realitat nous projectes.

Cruïlles ofereix espais a Barcelona i Girona, suport, acompanyament i difusió a persones actives o emprenedores i organitzacions que comencen o que tenen cert recorregut, però poques possibilitats econòmiques o humanes, per tal que puguin desenvolupar la seva tasca diària i enfortir-se, amb l’objectiu de consolidar-se i aconseguir autonomia.

 

Formen part del CRUÏLLES:

Associació Catalana de Professionals de l'Antropologia (ACPA)

Associació que representa i defensa els interessos generals de la professió de l'Antropologia. Els seus objectius són consolidar la situació professional de les antropòlogues i dels antropòlegs, potenciar les possibilitats de l’Antropologia en la innovació social i cultural i millorar els canals d’informació, comunicació i relació entre disciplines afins com l’Educació Social.

www.acpantropologia.cat/

Associació de Professionals d’Espais Familiars a Catalunya (APEFAC)

Associació amb l’intenció de crear una xarxa de persones professionals per aportar suport mutu a l’hora de dur a terme el rol d’acollidors/es i acompanyants de les famílies amb petita infància i treballar pel reconeixement de la professió.

www.apefac.cat

CASC_CAT. Coordinadora per a l’Animació Sociocultural de Catalunya

Està formada per animadors i animadores socioculturals, associacions, universitats i cicles formatius i pretén, entre d'altres, compartir una visió amplia de l’ASC que integri i consideri els diferents professionals que s’identifiquin amb aquest àmbit.

www.cascat.org

Escola l’Empordà

Escola oficial de formació en el lleure, reconeguda per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya i està habilitada per impartir els nous cursos oficials de monitor i monitora i de director i directora d'educació en el lleure infantil i juvenil.

www.escolaemporda.cat

Fundació Congrés Català de Salut Mental (FCCSM)

Té la voluntat d’actuar i incidir en la promoció i la millora de la salut mental a Catalunya i de ser una plataforma àmplia i plural que aglutini esforços, des de la seva independència, amb totes les institucions i els organismes que comparteixen aquest mateix interès.

www.fccsm.net

 

El CEESC compta amb diferents aliances amb l'economia ètica. Llistat de proveïdors ètics del CEESC.