Quins projectes d'educació de carrer s'estan duent a terme a Catalunya?

El Col·lectiu Professional en Medi Obert (o Educació Social de Carrer) està format per un conjunt d’educadors i educadores que participen en projectes, equips o serveis d’aquest àmbit.

En aquests moments, els seus objectius són:

  • Elaborar un mapeig que reculli les diferents experiències existents (creat des del març de 2018, el podeu consultar aquí).
    • Si formes part d'algun projecte el pots afegir en aquest link.
  • Endegar una Guia metodològica utilitzant com a eines un Banc de Documents, un magazine mensual anomenat newsletter, i la celebració d’una jornada de reflexió anual sobre la nostra manera de treballar.
  • Donar suport als diferents espais de trobada, formació i reflexió sobre l’Educació de Carrer o el Medi Obert com, per exemple, les Jornades d'Acompanyament (que s'organitzen des del 2012).