Creiem en l’escolta activa, en facilitar, apropar, mediar, catalitzar... amb l’objectiu d'augmentar el benestar psicològic i social.

Aquest col·lectiu està format per educadores i educadors socials que treballen en salut mental i drogodependències.

Des de ja fa un temps, la salut mental es entesa com “un estat de benestar, psíquic, físic i social, i no només com l’absència de malaltia.” (OMS, 1946)

La mateixa OMS afirma que el patiment mental serà present en una de cada quatre persones i que tots som susceptibles de desenvolupar, en algun moment de les nostres vides, un problema relacionat amb la salut mental.

Des d’aquesta mirada, més integral i transversal, en el model d’atenció comunitària, la nostra professió aporta riquesa en el treball interdisciplinari i està inclosa en els equips multidisciplinaris en Salut Mental i en l'atenció des d’aquesta mirada holística i biopsicosocial.

Aquesta visió permet als educadors i educadores socials generar nous contextos dintre del sistema sanitari, que afavoreixin que les persones usuàries dels serveis puguin optar a una atenció plena, centrada en primera persona.

Des de l'acompanyament en processos vitals i/o de canvi, creiem que les persones són les protagonistes de la seva història, creiem en l’escolta activa, en facilitar, apropar, mediar, catalitzar... amb l’objectiu d'augmentar el benestar psicològic i social.

Des d’aquest Col·lectiu, volem trobar-nos per generar reflexió al voltant de la nostra praxis i les nostres competències, així com valorar possibles línies d’acció i aprenentatge.

 

Activitats organitzades pel Col·lectiu:

>>Vídeo de la xerrada a la Jornada Camins i Perspectives (2022)

>>Jornada: Oportunitats i reptes de l’educació social en salut mental (2022)

>>Càpsula: L'educació social en l’àmbit de la salut mental: mirades, experiències i reptes (2021)